0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Banka Kuruluş İşlemleri Eğitimi : Banka kuruluş şartnamelerinin, kuruluş sözleşmesinin ve banka yönetim organlarının anlatıldığı eğitim materyalidir. Banka kuruluş işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile bankaların kuruluş şartnamelerini tespit ederek, kuruluş sözleşmesi düzenleyebilecek ve banka organlarını ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Banka Kuruluş İşlemleri Eğitimi - Banka

o Bankanın Tanımı Nedir?

§ Bankaların Görevleri Nelerdir?

o Banka Türleri Nelerdir?

§ Sermaye Kaynaklarına Göre Bankalar Nelerdir?

o Bankaların Kuruluşu Hakkında Bilmemiz Gerekenler

§ Türkiye’de Banka Kurma Nasıl Yapılır?

§ Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açması Nasıl Yapılır?

2. Banka Kuruluş İşlemleri Eğitimi – Kuruluş Sözleşmesi

o Banka Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

o Banka Kuruluşunda İzlenecek Yollar Nelerdir?

o Bankaların Anonim Şirket Olma Şartı Nedir?

§ Alelade Bir Anonim Şirketin Sonradan Banka Hâline Dönüşmesi Nasıl Olur?

o Banka Ana Sözleşmesi Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kuruluş İzinleri Nelerdir?

§ BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) İzni Nedir?

§ Merkez Bankası İzni Nedir?

§ Ticaret Sicili İzni Nedir?

o Kuruluştan Sonra Yapılacak İşlemler Nelerdir?

§ Kuruluş İzni Alan Bankanın Mevduat Kabulü ve Bankacılık İşlemleri Yapması Nedir?

§ Kuruluş İzni Almış Bir Bankanın Faaliyete Geçmesi Nasıl Olur?

3. Banka Kuruluş İşlemleri Eğitimi – Banka Organları

o Bankaların Üst Yönetim Organları Nelerdir?

§ Genel Kurul Nedir?

§ Yönetim Kurulu Nedir?

§ Kredi Komitesi Nedir?

§ Denetçiler (Teftiş Kurulu) Nelerdir?

o Genel Müdürlük Nedir?

§ Genel Müdür Yardımcılığı Nedir?

§ Genel Müdürlerin ve Yardımcılarının Atanmaları ve Görevden Ayrılmaları Nasıl Olur?

§ Genel Müdürlüğün Görevleri Nelerdir?

§ Şubeler Nelerdir?

4. Banka Kuruluş İşlemleri Eğitimi – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

o Kurumun Amacı Nedir?

o Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Amacı Nedir?

o Kurumun Yetki ve Görevleri Nelerdir?

§ Kurumun Bankalarla İlgili Görevleri Nelerdir?

§ Bankaların Kuruluş İzinleri Nelerdir?

§ Kuruluş Sonrası İşlemler Nelerdir?

§ BDDK’nın Bankaları İzlemesi Nasıl Yapılır?

§ BDDK’nın Yekti ve Yaptırımları Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA