0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

BÜYÜK DEFTER VE MİZAN EĞİTİMİ

Büyük Defter Ve Mizan Eğitimi: Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun biçimde büyük defter ve mizan düzenleme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Büyük defter ve mizan eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun biçimde büyük defter ve mizan düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Büyük Defter Ve Mizan Eğitimi – Büyük Defter

o Düzenleme Kuralları Nelerdir?

o Yevmiye Defteri ile Büyük Defter İlişkisi Nedir?

o Açılış Kaydının Büyük Deftere Aktarılması Nasıl Yapılır?

o Büyük Defter Yardımcı Defter Bağlantısı Nasıl Yapılır?

2. Büyük Defter Ve Mizan Eğitimi - Mizan

o Mizan Çeşitleri Nelerdir?

o Monografi Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA