0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DİĞER KURULUŞ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Diğer Kuruluş İşlemleri Eğitimi : Dış ticarette izin alınması gerekli olan diğer kuruluşlardan ilgili belgelerin tedarik edilip bilgisayar ortamında düzenlenmesiyle ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Diğer kuruluş işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile öğrenci, dış ticarette izin veren kuruluşlarca kullanılan belgeleri tedarik ederek düzenleyebilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Diğer Kuruluş İşlemleri Eğitimi – Valilik ve Müftülüklerden Alınacak İzin ve Belgeler

o Valiliklerden Alınacak Uygunluk Belgesi Nedir?

§ Sınır Ticaret Merkezleri Nelerdir?

§ İhtiyaçların Tespit Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Uygunluk Belgesi’nin Verilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sınır Ticaret Merkezlerine Komşu Ülkelere Eşya Gönderme ve Bu Ülkelerden Sınır Ticaret Merkezlerine Gelen Eşyaların Dağıtımı Nasıl Yapılır?

o Helal Belgesi Nedir?

2. Diğer Kuruluş İşlemleri Eğitimi – TAEK ve Türkiye Şeker Kurumundan Alınacak Belgeler

o TAEK’in Verdiği İzin Ve Belgeler Nelerdir_

§ Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatı Nasıl Yapılır?

§ Radyasyon Analiz Belgesi (Sarı Belgesi) Nedir?

o Türkiye Şeker Kurumundan Alınacak İzin Ve Belgeler Nelerdir?

§ İmalatçı İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Nasıl Yapılır?

§ Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthalinde Uygunluk Belgesi Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA