0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI EĞİTİMİ

Dış Ticaret Kavramları Eğitimi: Dış ticaret genel veri ve tanımları, politikaları, pazarlama stratejileri, ürün tanıtımı ve standartlar ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Dış ticaret kavramları eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde, dış ticarettin çeşitlerini, politikalarını, pazarlama stratejilerini, ürün tanıtımı çalışmalarını ve dış ticaret standartlarına ait terimleri sözlü ya da yazılı ifade edebilecek ve ihracat belgelerini düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dış Ticaret Kavramları Eğitimi – Dış Ticaret

o Dış Ticaret Kavramları Nelerdir?

§ Döviz Nedir?

§ Kambiyo Nedir?

§ Gümrük Nedir?

§ Marka Nedir?

§ Serbest Bölge Nedir?

§ Sigorta Nedir?

o Dış Ticaret Türleri Nelerdir?

§ İthalat Nedir?

§ İhracat Nedir?

§ Transit Ticaret Nedir?

2. Dış Ticaret Kavramları Eğitimi – Dış Ticaret Politikaları ve Pazarlama Stratejileri

o Uluslararası Pazar Fırsatlarının Analizi Nasıl Yapılır?

o Uluslararası Pazara Giriş Şekilleri Nelerdir?

§ Doğrudan (Direkt) İhracat Nasıl Yapılır?

§ Dolaylı (Endirekt) İhracat Nasıl Yapılır?

§ Ortak Yatırım (Joint Venture) Nedir?

§ Lisans Anlaşmaları (Licensing) Nedir?

§ İhracat Konsorsiyumları Nelerdir?

§ Dış Ticaret Şirketleri Nelerdir?

o Hedef Pazar Seçimi Nasıl Yapılır?

o Tüketim Mallarının Pazarlanması Nasıl Yapılır?

o Pazarların Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

o Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar Nelerdir?

o Endüstriyel Talebin Özellikleri Nelerdir?

o Marka Ambalaj Kalite Nedir?

o Markalaşma Nedir?

o Fiyat Nedir?

§ Fiyat Politikaları Nedir?

§ Fiyat Politikası Amaçları Nelerdir?

§ Promosyon(Tutundurma) Nedir?

§ Dağıtım Kanalları Nelerdir?

3. Dış Ticaret Kavramları Eğitimi – Ürün Tanıtımı

o Reklam Nedir?

o Fuarlar ve Sergiler Nelerdir?

o Halkla İlişkiler Nedir?

o Yurt Dışı Ofis Nedir?

o Elektronik Yöntemler Nelerdir?

o Basılı Materyaller Nelerdir?

o İnsan Kaynakları Nedir?

o Kurumsal İmaj Nedir?

o Reklam Ajansları Nelerdir?

4. Dış Ticaret Kavramları Eğitimi – Dış Ticaret Standartları

o Standardın Tanımı Nedir?

o Önemi Nedir?

o Türkiye'de, Dünyada ve AB’ de Standart Kuruluşları Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA