0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ EĞİTİMİ

Dış Ticaret Muhasebe Sistemi Eğitimi : Dış ticaret işletmesinde döviz ile alakalı işlemlerinin kayıt edilmesi ile alakalı bilgilerin verildiği eğitim materyalidir. Dış ticaret muhasebe sistemi eğitiminin genel amacı bu eğitim ile öğrenci, gerekli platform temin edildiğinde, işletmenin dövizli tahsilat, ödeme ve çek işlemlerini alakalı defterlere kaydedebilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Dış Ticaret Muhasebe Sistemi Eğitimi – Dış Ticaret İşlemlerinde Muhasebe

o Dış Ticaret Muhasebesinin Önemi Nedir?

§ Muhasebenin Önemi Nedir?

§ Dış Ticaret Muhasebesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Nelerdir?

o Dış Ticarette Hesap Planı Nedir?

§ Hesap Planı Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dış Ticarette Kullanılan Hesaplar Nelerdir?

2. Dış Ticaret Muhasebe Sistemi Eğitimi – Döviz İşlemleri

o Kambiyo, Döviz Ve Efektif Kavramları Nelerdir?

§ Kambiyo Nedir?

§ Efektif ve Döviz Nedir?

o Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kasa Hesabı ve Yabancı Para Kasası ve İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Yabancı Paralı Alınan Çekler Nedir?

§ Yabancı Paralı Bankalar Hesabı Nedir?

§ Yurt Dışı Alacaklar Nedir?

§ Yabancı Para Cinsinden Senetler Nedir?

§ Diğer Alacaklar Nedir?

§ Yurt dışı Üretim ve Stok Hesapları Nedir?

§ Yurt dışı Avans Hesapları Nedir?

§ Katma Değer Vergisi Hesapları Nedir?

§ Maddi Duran Varlık Hesapları Nedir?

§ Kredi Hesapları Nedir?

§ Yurt Dışı Satıcılar Nedir?

§ Gelir Tablosu Hesapları Nedir?

§ Maliyet Hesapları Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA