0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ EĞİTİMİ

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi: Dış ticarette yapılan peşin, mal ve vesaik karşılığı, akreditifli, kredili ve konsinye ödeme biçimlerinin tanıtılarak uygulamaların anlatıldığı eğitim materyalidir. Dış ticarette ödeme şekilleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile peşin, mal ve vesaik karşılığı, akreditifli, kredili ve konsinye ödeme biçimlerini ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi – Peşin Ödeme

o Peşin Ödemede Taraflar Kimlerdir?

o Doğabilecek Riskler Nelerdir?

o Ödeme Yapılacak Banka Neresidir?

§ Döviz Alım Belgesi Nedir?

o Ödemenin Kullanım Süreleri Nelerdir?

§ Gemi İnşasında Süre Nedir?

§ Diğer İhraçlarda Süre Nedir?

o Malın Gönderilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Hesabın Kapatılması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Fiili İhraç Halinde İşlem Nasıl Yapılır?

§ Tasfiye Suretiyle İade İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Peşin Bedelin İadesi Nasıl Yapılır?

2. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi – Mal ve Vesaik Mukabili Ödeme

o Vesaik Mukabili (Belge Karşılığı) Ödeme Nasıl Yapılır?

§ Taraflar Kimlerdir?

§ Doğabilecek Riskler Nelerdir?

§ Ödeme Yapılacak Belgeler Nelerdir?

§ Tahsilat İşlemleri Nelerdir?

§ Satış Sözleşmesi Nedir?

§ Malların Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

§ Bedelin Tahsili Nasıl Yapılır?

§ Malların Gümrükten Çekilmesi Nasıl Yapılır?

o Mal Mukabili Ödeme Nasıl Yapılır?

§ Taraflar Kimlerdir?

§ Satış Sözleşmesi Nedir?

§ Malların Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

§ Bankaya Ödeme Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Kapatılması Nasıl Yapılır?

3. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi – Akreditifli ve Kredili Ödeme

o Akreditifli Ödeme Nasıl Yapılır?

§ Sözleşme Nedir?

§ İhracat Dosyası Nedir?

§ Akreditif Belgeleri Nelerdir?

§ Akreditif Açma Nasıl Yapılır?

§ Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi Nasıl Yapılır?

o Kredili Ödeme Nasıl Yapılır?

§ Aval Ve Kabul Kredisi Nedir?

§ Kabul Kredili Ödeme Çeşitleri Ve İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Kapatılması Nasıl Yapılır?

§ Kredili İhracat Talebi Ve İzin Süresi Nedir?

4. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi – Konsinye İhracat (Consignations)

o Komisyoncular (Konsinyi) Kimlerdir?

§ İhracatçı Birlikleri Nelerdir?

o Sözleşme Nedir?

§ Konsinye Şartları Nelerdir?

o Gümrük İzni Nedir?

o Kesin Satış Nasıl Yapılır?

o Satış Sonrası İşlemler Nelerdir?

§ Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda İşlemler Nasıl Yapılır?

5. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi – Özel Takas ve Bağlı Muamele

o Özel Takas İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Bağlı Muamele Nasıl Yapılır?

§ Takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatta yapılacak işlemler Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA