0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ELEKTRONİK TABLOLAMA EĞİTİMİ

Elektronik Tablolama Eğitimi: Elektronik tablolama uygulaması ile hesaplama ve tablolama yapabilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Elektronik tablolama eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli ortam temin edildiğinde elektronik tablolama yazılımı ile hesaplama işlemlerini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Elektronik Tablolama Eğitimi – Çalışma Alanı

o Arayüz Nedir?

o Çalışma Kitabı İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Yeni Çalışma Kitabı Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ Kaydetme Nasıl Yapılır?

§ Kapatma Nasıl Yapılır?

§ Kayıtlı Çalışma Kitaplarını Açma Nasıl Yapılır?

o Sayfalar Nedir?

§ Sayfa Ekleme Nasıl Yapılır?

§ Sayfa Adlandırma ve Ekleme Nasıl Yapılır?

§ Sayfa Silme ve Gizleme Nasıl Yapılır?

§ Sayfa Taşıma ve Kopyalama Nasıl Yapılır?

2. Elektronik Tablolama Eğitimi – Veri İşlemleri

o Verileri Değiştirme Nasıl Yapılır?

o Farklı Seçim Teknikleri Nelerdir?

o Veri ve Hücre Silme Nasıl Yapılır?

o Satır ve Sütun İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Satır ve Sütun Ekleme Nasıl Yapılır?

§ Satır ve Sütun Silme Nasıl Yapılır?

§ Satır ve Sütun Gizleme Nasıl Yapılır?

o Taşıma ve Kopyalama Nasıl Yapılır?

§ Özel Yapıştır Nedir?

o Otomatik Tamamlama Nedir?

o Otomatik Doldur Nedir?

o Özel Listeler Nelerdir?

o Açıklama Ekleme Nasıl Yapılır?

o Bul/Değiştir/Git İşlemleri Nasıl Yapılır?

3. Elektronik Tablolama Eğitimi – Biçimlendirme İşlemleri

o Hücreleri Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Hızlı Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Biçim Boyacısı Nedir?

§ Yazı Tipi Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Hizalama Nasıl Yapılır?

§ Sayıları Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Kenarlık Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

o Hücre Stilleri Nelerdir?

o Tabloyu Otomatik Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

o Koşullu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ İlk/Son Kuralları Kullanarak Koşullu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Veri Çubukları Kullanarak Koşullu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Renk Ölçekleri Kullanarak Koşullu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Simge Kümeleri Kullanarak Koşullu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Koşullu Biçimi Temizleme Nasıl Yapılır?

§ Yeni Kural Tanımlama Nasıl Yapılır?

§ Kuralları Yönetme İşlemi Nasıl Yapılır?

4. Elektronik Tablolama Eğitimi – Sayfa Ayarları ve Yazdırma

o Sayfa Ayarları Nasıl Yapılır?

§ Baskı Ön İzleme Nasıl Yapılır?

§ Temalar Nelerdir?

§ Üst Bilgi ve Alt Bilgi Nasıl Kullanılır?

§ Sayfa Yönlendirme Nasıl Yapılır?

§ Yazdırma Alanını Belirleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Başlıkları Yazdırma Nasıl Yapılır?

§ Verileri Sayfaya Sığdırma Nasıl Yapılır?

§ Diğer Sayfa Seçenekleri Nelerdir?

o Pencere Ayarları Nasıl Yapılır?

§ Yeni Pencere Nedir?

§ Pencereleri Bölme ve Dondurma Nasıl Yapılır?

§ Pencereleri Yerleştirme ve Gizleme Nasıl Yapılır?

o Yazdırma Ayarları Nelerdir?

5. Elektronik Tablolama Eğitimi - Formüller

o Formül Girişi Nasıl Yapılır?

o Hesaplama Operatörleri Nelerdir?

o Formülleri Kopyalama Nasıl Yapılır?

o Hücre ve Aralık Adlandırma Nasıl Yapılır?

o Mutlak Referans Nedir?

o Formüllerde Hata Denetimi Nasıl Yapılır?

6. Elektronik Tablolama Eğitimi - Fonksiyonlar

o Matematiksel Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır?

§ Topla Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Çarpım Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Etopla Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ ÇokETopla Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Max Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Min Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

o İstatistiksel Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır?

§ Eğersay Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Çokeğersay Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Çokeğerortalama Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

o Metin Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

§ Sağdan Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Soldan Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Parça Al Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Birleştir Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Uzunluk Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Büyük Harf Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Küçük Harf Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Yazım Düzeni Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

o 6.4. Tarih Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

§ Bugün Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Şimdi Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Gün Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Ay Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Yıl Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Tarih Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Eğer Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Ya da/Ve Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

o Arama ve Başvuru Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

§ Düşeyara ve Yatayara Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

§ Ara Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ İndis Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

§ Kaçıncı Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

o Bilgi Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

7. Elektronik Tablolama Eğitimi – Grafik İşlemleri

o Grafik Oluşturma Nasıl Yapılır?

o Grafik Türleri Nelerdir?

o Grafik Seçenekleri Nelerdir?

§ Tasarım Sekmesi Nedir?

§ Düzen Sekmesi Nasıl Kullanılır?

§ Eksenler Nelerdir?

§ Eğim Çizgisi Nedir?

o Grafikleri Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Grafik Şekli Nedir?

§ Grafik Metni Nedir?

§ Grafiklerin Yerleşimi ve Boyutu Nedir?

8. Elektronik Tablolama Eğitimi – Veri Analizi

o Sıralama Nedir?

§ Birden Fazla Alana Göre Sıralama Nasıl Yapılır?

o Filtreleme Nasıl Yapılır?

§ Otomatik Filtreleme Nasıl Yapılır?

§ Gelişmiş Filtreleme Nasıl Yapılır?

o Alt Toplam Nedir?

§ Birden Çok Alana Göre Alt Toplam Nasıl Yapılır?

o Verileri Doğrulama Nasıl Yapılır?

§ Doğrulama Koşulları Nelerdir?

§ Onaylanan Değer Listesi Nedir?

§ Girdi İletisi Nedir?

§ Hata Uyarısı Nedir?

§ Geçersiz Verileri İşaretleme Nasıl Yapılır?

o Özet Tablo Nedir?

§ Özet Tabloyu Sıralama ve Filtreleme Nasıl Yapılır?

§ Veri Alanı Hesaplama Ayarları Nelerdir?

§ Özet Tabloyu Gruplama Nasıl Yapılır?

§ Özet Tabloyu Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Alt Toplam ve Genel Toplamları Düzenleme Nasıl Yapılır?

§ Özet Grafik Oluşturma Nasıl Yapılır?

o Verileri Gruplandırma Nasıl Yapılır?

o Veri Tablosu Nedir?

o Yinelenen Verileri Kaldırma Nasıl Yapılır?

o Verileri Birleştirme Nasıl Yapılır?

o Metni Sütunlara Dönüştürme Nasıl Yapılır?

o Dış Veri Alma Nasıl Yapılır?

§ Metin Dosyalarından Veri Alma Nasıl Yapılır?

§ Veri Tabanı Verilerini Alma Nasıl Yapılır?

§ Web Sitesinden Veri Alma Nasıl Yapılır?

§ Verileri Yineleme Nasıl Yapılır?

o Senaryolar Nelerdir?

§ Senaryoları Düzenleme Nasıl Yapılır?

§ Senaryo Özeti Oluşturma Nasıl Yapılır?

o Hedef Arama Nasıl Yapılır?

9. Elektronik Tablolama Eğitimi - Makrolar

o Makro Kaydetme Nasıl Yapılır?

o Makro Çalıştırma Nasıl Yapılır?

o Makroları Bir Nesneye Atama Nasıl Yapılır?

o Makro Güvenliği Nedir?

10. Elektronik Tablolama Eğitimi - Özelleştirme

o Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

o Program Seçenekleri Nelerdir?

§ Popüler Kategorisi Nedir?

§ Formüller Kategorisi Nedir?

§ Kaydet Kategorisi Nedir?

§ Gelişmiş Kategorisi Nedir?

o Belge Özelleştirme Nasıl Yapılır?

§ Dosya Özellikleri Nelerdir?

§ Belgeyi İnceleme Nasıl Yapılır?

§ Belgeyi Tamamlama Nasıl Yapılır?

§ Uyumluluk Denetleyicisi Nedir?

§ Dosyayı Şifreleme Nasıl Yapılır?

§ E-Posta ile Dosya Gönderme Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA