0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ENTEGRASYON (ORKA) EĞİTİMİ

Entegrasyon (orka) Eğitimi : Paket uygulama modüllerinde kayıt edilen ticari belgeleri muhasebeleştirmek ve paket uygulama modüllerinin kendi içerisindeki entegrasyon tanımını ve veri alış verişini yapmak yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Entegrasyon (orka) eğitiminin genel amacı bu eğitim ile paket uygulamada kayıt edilmiş bilgilerin entegrasyon işlemlerini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Entegrasyon (orka) Eğitimi – Ticari Modül ICEBERG’ten Muhasebeye Entegrasyon

o ICEBERG’ de Cari Kart Sisteminin Kurulumunu Tekrar Yapmayı Hatırlayalım

o Bilanço / Muhasebe Modülünde Entegrasyon Nasıl Yapılır?

§ Firma Tanımı Nedir?

§ Hesap Planı Açılışı ve Entegrasyon Tanımı Nedir?

§ ICEBERG Ticari Program’dan Muhasebeye Entegrasyon Nasıl Yapılır?

2. Entegrasyon (orka) Eğitimi – Ücret Bordrosu Modülü ve Entegrasyon

o Firma Tanımı Nedir?

o Hesap Planı Açılışı ve Entegrasyon Tanımı Nedir?

o Personel Kart Tanımı Nedir?

§ Günlük Puantaj Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Günlük Ücret Tanımı ve Aylık Ücretin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Sosyal Yardım / Ek Ücret Girişleri Nasıl Yapılır?

o Aylık Ücret Hesaplamalarının Kontrol Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Net Ücret Hesaplama Formülü Nedir?

o Ücret Bordrosunun Hazırlanması Nasıl Yapılır?

o Aylık Hizmet Bildirimi Nasıl Yapılır?

o Aylık Ücret Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

3. Entegrasyon (orka) Eğitimi – Demirbaş – Amortisman Modülü ve Entegrasyon

o Firma Tanımı Nedir?

o Hesap Planı Açılışı ve Entegrasyon Tanımı Nedir?

o Demirbaş Kart Tanımı Nedir?

§ Birinci Yöntem Nedir?

§ İkinci Yöntem Nedir?

o Dönemsel Amortisman Hesaplaması ve Entegrasyon Nasıl Yapılır?

4. Entegrasyon (orka) Eğitimi - SMMM Büro Yönetimi Modülü ve Entegrasyon

o Firma Tanımı Nedir?

o S.M. Mali Müşavir Tanımı Nedir?

o SMMM İnternet Şifresi Tanımı ve Firmaya SMMM Atanması Nasıl Yapılır?

o Muhtasar Beyanname Nedir?

§ Muhtasar Beyanname Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

§ Muhtasar Yardım Tanım ve Entegrasyon Tanımı Nedir?

§ Muhtasar Beyanname İçin Gereken Belgeler ve Kayıt Girişi Nasıl Yapılır?

  • S.M. Mali Müşavir Makbuz Belgesi Nedir?
  • Kira Sözleşmesi Nedir?
  • Müstahsil Makbuz Belgesi Nedir?
  • Ücret Bordrosu Nedir?

§ Muhtasar Beyanname’nin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Muhtasar Beyanname’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

§ Muhtasar Beyanname İçin Kayıt Edilen Belgelerin Entegresi Nasıl Yapılır?

· Kira Kayıtları Entegresi Nasıl Yapılır?

· S.M.M.M. Makbuzları Entegresi Nasıl Yapılır?

· Müstahsil Makbuzları Entegresi Nasıl Yapılır?

o Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

§ Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

§ Geçici Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar Nasıl Yapılır?

· Giderlerin Gelir Tablosuna Aktarımı (Yansıtmalar) Nasıl Yapılır?

· Gelir Tablosunun Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Geçici Vergi Beyannamesi’nin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Geçici Vergi Beyannamesi’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

o Kurum Vergi Beyannamesi Nedir?

§ Kurum Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

§ Kurum Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar Nasıl Yapılır?

· Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması Nasıl Yapılır?

· Bilanço Tablosunun Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Kurum Vergi Beyannamesi’nin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Kurum Vergi Beyannamesi’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

o Gelir Vergi Beyannamesi Nedir?

§ Gelir Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

§ Gelir Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar Nasıl Yapılır?

· İşletme Hesap Özetinin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Gelir Vergi Beyannamesi’nin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Gelir Vergi Beyannamesi’nin Bildirimi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA