0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

FİNANSAL KURULUŞLAR EĞİTİMİ

Finansal Kuruluşlar Eğitimi: Muhasebe ve Finansman faaliyetlerinde sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşları ayırt edebilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Finansal kuruluşlar eğitiminin genel amacı bu eğitim ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal kuruluşları ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Finansal Kuruluşlar Eğitimi – Finansal Kuruluşlar

o Finansal Kuruluş Çeşitleri Nelerdir?

§ Kolektif Yatırım Kuruluşları Nelerdir?

§ Aracı Kurumlar Nelerdir?

§ Portföy Yöneticiliği Nedir?

§ Takasbank Borsa Para Piyasası Nedir?

§ Derecelendirme Kuruluşu Nedir?

o Finansal Kuruluşların Kuruluş Şartları Nelerdir?

§ Yatırım Fonu Kuruluşu Nedir?

§ Yatırım Ortaklığı Kuruluşu Nedir?

§ Aracı Kurumların Kuruluşu Nedir?

§ Portföy Yöneticiliği Kuruluşu Nedir?

o Finansal Kuruluşların Faaliyet Konuları ve Faaliyet Sınırlamaları Nelerdir?

§ Yatırım Fonu Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Nelerdir?

§ Yatırım Ortaklığı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Nelerdir?

§ Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları Nelerdir?

§ Portföy Yöneticiliği Kuruluşları Faaliyet Konuları Nelerdir?

o Finansal Kuruluşların Yetki Belgeleri ve Borsa Üyeliği Belgesi Nedir?

§ Yetki Belgesi Nedir?

§ Borsa Üyelik Belgesi Nedir?

o Finansal Kuruluşların Çerçeve Sözleşmeleri Nelerdir?

§ Yatırım Fonu İç Tüzüğü Nedir?

§ Aracı Kurumlarda Çerçeve Sözleşmesi Nedir?

§ Portföy Yönetim Sözleşmesi Nedir?

2. Finansal Kuruluşlar Eğitimi – Finansal Kuruluşlarda Çalışma Esasları

o Finansal Kuruluşların Sorumlulukları Nelerdir?

o Finansal Kuruluşların Çalışma İlkeleri Nelerdir?

o Finansal Kuruluşlarda Denetim Nedir?

§ İç Kontrol Nedir?

§ Teftiş Nedir?

§ Bağımsız Denetim Nedir?

o Finansal Kuruluşların Sona Ermesi Nedir?

3. Finansal Kuruluşlar Eğitimi – Takasbank Borsa Para Piyasası

o İşlem Yapabilecek Kuruluşlar Nelerdir?

o Kuruluşu ve Başvuru Prosedürü Nedir?

§ Taahhütname Nedir?

§ Aracı Kuruluş Temsilcilerine İlişkin Esaslar Nelerdir?

o Takasbank’ın Konumu Nedir?

o Limitler Nelerdir?

§ Üye Alış-Satış Limitleri Nelerdir?

o Teminatlara İlişkin Esaslar Nelerdir?

§ Teminat Türleri Nelerdir?

§ Teminat Yatırma, Çekme, Değiştirme Nasıl Yapılır?

§ Teminat Değiştirme Çağrısı Nedir?

§ Teminat Tamamlama Çağrısı Nedir?

o Çalışma Esasları Nelerdir?

§ İşlem Saatleri Nelerdir?

§ Vade Nedir?

§ Tutar Nedir?

§ Emir Türleri Nelerdir?

§ Emirlerin İletilmesi Nedir?

§ Emirlerin Yayımlanması Nedir?

§ Emirlerin Gerçekleşmesi Nedir?

§ İşlemlerin Bildirimi Nedir?

§ İşlemlerin İptali Nedir?

§ Ödemelere İlişkin Esaslar Nelerdir?

§ Temerrüt Nedir?

4. Finansal Kuruluşlar Eğitimi – Derecelendirme Kuruluşları

o Derecelendirme Kuruluşu Kuruluş Şartları Nelerdir?

o Derecelendirme Kuruluşu Faaliyetleri Nelerdir?

§ Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Nasıl Yapılır?

§ Derecelendirme Yöntemlerinin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

o Derecelendirme Sözleşmesi Nedir?

o Derecelendirme Kuruluşlarının Denetimi Nasıl Yapılır?

o Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA