0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ EĞİTİMİ

Finansal Kurumlar Muhasebesi Eğitimi : Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde mali (finansal) işlemlerin tekdüzen muhasebe sistemine uygun biçimde muhasebe kayıtlarını düzenleme ve finansal işlem kaydı yapabilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Finansal kurumlar muhasebesi eğitiminin genel amacı bu eğitim ile finansal işlem yapan kuruluşların hesap planına uygun muhasebe kayıtlarını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Finansal Kurumlar Muhasebesi Eğitimi - Muhasebe

o Muhasebenin Tanımı Nedir?

o Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

§ Kaydetme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sınıflandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Özetleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Analiz Ve Yorum İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bilgi Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tekdüzen Muhasebe Süreci Nedir?

§ Hesap Kavramı (Defter-İ Kebir) Nedir?

§ Hesap Planı Nedir?

§ Yevmiye Defteri Nedir?

§ Hesapların İşleyiş Kuralları Nelerdir?

2. Finansal Kurumlar Muhasebesi Eğitimi – Finansal Kuruluşlar Muhasebesi

o Finansal Aracı Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

§ Nakit Alındı-Ödendi Belgesi Nedir?

§ İşlem Sonuç Formu Nedir?

§ Hesap Ekstresi Nedir?

§ Menkul Kıymet Giriş-Çıkış Fişi Nedir?

§ Müşteri Emri Formu Nedir?

§ Seans Takip Formu Nedir?

§ İşlem Dağıtım Listesi Nedir?

§ Açığa Satış İşlemlerini İzleme Formu Nedir?

§ Türev Piyasa Araçları Formları Nelerdir?

o Finansal Kuruluşlar Hesap Planı Ve Muhasebe Kayıtları Nelerdir?

§ Finansal Kurumlar Hesap Planı Nedir?

§ Hesap Planı İle İlgili Genel Açıklamalar ve Muhasebe Kayıtları Nelerdir?

§ Sonuç Hesapları, Geçici Hesaplar, Alt Hesaplar Ve Nazım Hesaplar İle İlgili Genel Açıklamalar Nelerdir?

§ Finansal Kurumlar Özel İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA