0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR EĞİTİMİ

Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi: Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde VUK’ na uygun biçimde finansal tablo ve raporları düzenleme bilgi ve yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Finansal tablo ve raporlar eğitiminin genel amacı bu eğitim ile finansal kuruluşların tablo ve raporlarını VUK’ na göre düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi - Bilanço

o Bilançonun Temel Yapısı Nedir?

§ Varlık Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

§ Kaynak Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

o Bilançonun Temel Denkliği Nedir?

o Varlık ve Kaynaklardaki Değişmelerin Bilançoda İzlenmesi Nasıl Yapılır?

2. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi – Gelir Tablosu

o Gelir Tablosunun Yapısı Nedir?

§ İşletme Özet Gelir Tablosu Tipi Nedir?

§ İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi Nedir?

o Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi Nedir?

§ Gelir Tablosu Unsurları Nelerdir?

§ Gelir Tablosu Bölümleri Nelerdir?

3. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi – Satışların Maliyeti Tablosu

o Satışların Maliyeti Tablosu Biçimsel Yapısı Nedir?

o Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Satılan Mamul Maliyeti Hesabı Nedir?

§ Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı Nedir?

§ Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı Nedir?

§ Diğer Satışların Maliyeti Hesabı Nedir?

4. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi – Fon Akım Tablosu

o Yapısı Nedir?

o Unsurları Nelerdir?

§ Fon Kaynakları Nelerdir?

§ Fon Kullanımları Nelerdir?

o Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Yorumlanması Nasıl Yapılır?

5. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi – Nakit Akım Tablosu

o Dönem Başı Nakit Mevcudu Nedir?

o Dönem İçi Nakit Girişleri Nelerdir?

o Dönem İçi Nakit Çıkışları Nelerdir?

o Dönem Sonu Nakit Mevcudu Nedir?

o Nakit Artış veya Azalışı Nelerdir?

o Nakit Akım Tablosunu Düzenleme Teknikleri Nelerdir?

§ Dolaylı Yöntem Nedir?

§ Doğrudan Yöntem Nedir?

6. Finansal Tablo Ve Raporlar Eğitimi – Kar Dağıtım Tablosu

o Dönem Kârının Dağıtımı Nedir?

o Net Dönem Kârı Hesabı Nedir?

o Dağıtılabilir Net Dönem Karı Hesabı Nedir?

o Yedeklerin Dağıtımı Hesabı Nedir?

o Hisse Başına Kâr Hesabı Nedir?

o Hisse Başına Temettü Hesabı Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA