0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI EĞİTİMİ

Finansal Yatırım Araçları Eğitimi: Finansal yatırım araçlarını tanıyarak bunlar içerisindeki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt ederek en uygun biçimde getirili yatırım aracının tespit edilmesi ve buna yatırım yapılmasının anlatıldığı eğitim materyalidir. Finansal yatırım araçları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Türkiye’de faaliyet gösteren finansal piyasalardan uygun bulduğunuz yatırım araçlarına yatırım yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Finansal Yatırım Araçları Eğitimi – Hisse Senetleri

o Tanımı ve Unsurları Nelerdir?

o Pay Kavramı Nedir?

o Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

§ Kâr Payı Nedir?

§ Rüçhan Nedir?

§ Tasfiye Bakiyesine Katılma Nedir?

§ Şirket Yönetimine Katılma Nedir?

§ Oy Hakkı Nedir?

§ Bilgi Alma Nedir?

§ Sır Saklama Nedir?

o Hisse Senedi Çıkaracak Kuruluşlar Nelerdir?

§ Anonim Şirketler Nelerdir?

§ Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

o Hisse Senetlerinin Fiyatı Değeri ve Türleri Nelerdir?

§ Fiyat Nedir?

§ Değer Nedir?

§ Hisse Senedi Türleri Nelerdir?

o Hisse Senedi Türevleri Nelerdir?

2. Finansal Yatırım Araçları Eğitimi - Tahvil

o Tanımı Nedir?

o Tahvillerin Sağladığı Haklar ve Mali Sorumluluklar Nelerdir?

o Tahvil İhraç Limiti Nedir?

§ Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Tavanı Nedir?

§ Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Tavanında Kat Sayı Nedir?

§ Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Tavanı Nedir?

§ Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Tavanında Kat Sayı

§ Halka Arz edilmeksizin Çıkarılan Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Borçlanma Senetleri Nelerdir?

o Tahvil Türleri Nelerdir?

§ Devlet - Özel Sektör Tahvilleri Nelerdir?

§ Primli-Başa Baş Tahviller Nelerdir?

§ İkramiyeli Tahviller Nelerdir?

§ Nama ve Hamiline Tahviller Nelerdir?

§ Paraya Kolay Çevrilen Tahviller Nelerdir?

§ Garantili Garantisiz Tahviller Nelerdir?

§ Sabit – Değişken Tahviller Nelerdir?

§ İndeksli Tahviller Nelerdir?

o Tahvil Türevleri Nelerdir?

§ Rüçhan Haklı Tahviller Nelerdir?

§ Kâra İştirakli Tahviller Nelerdir?

§ Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT) Nelerdir?

o Tahvil Değerleri Nelerdir?

§ Nominal Değer Nedir?

§ İhraç Değeri Nedir?

§ Piyasa Değeri Nedir?

3. Finansal Yatırım Araçları Eğitimi - Repo

o Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?

o Repo Çeşitleri Nelerdir?

§ Düz Repo Nedir?

§ Ters Repo Nedir?

§ Gecelik Repo Nedir?

§ Açık Repo Nedir?

§ Fiktif (Karşılıksız) Repo Nedir?

§ Sürekli Repo Nedir?

§ Vadeye Kadar Repo Nedir?

§ Döviz Swapı Repoları Nelerdir?

§ Esnek Repo Nedir?

4. Finansal Yatırım Araçları Eğitimi – İMKB Uluslararası Pazar (İMKB.UP)

o Pazara İlişkin Genel Prensipler Nelerdir?

o İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Nedir?

o Pazara Kabul Prosedürü Nedir?

§ Başvuru Nedir?

§ Başvurma Şekli Nedir?

§ Bilgi Formları Nelerdir?

§ Başvuruya Eklenecek Belgeler Nelerdir?

§ İnceleme ve Sonuçlandırma Nasıl Olur?

o Pazara Kabul Şartları Nelerdir?

§ Kot İçi Pazara Kabul Şartları Nelerdir?

§ Kot Dışı Pazara Kabul Şartları Nelerdir?

o Kamuyu Aydınlatma ve Yükümlülükler Nelerdir?

§ Uygulanacak Muhasebe Standardı Nedir?

§ Yıl Sonu Mali Tabloların Gönderilme Şekli ve Süresi Nedir?

§ Ara Dönem Mali Tabloların Gönderilme Şekli ve Süresi Nedir?

§ Konsolide Mali Tablolar Nelerdir?

§ Mali Tablolara İlişkin Diğer Hususlar Nelerdir?

§ Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar Nelerdir?

§ Ortaklığın Sermaye Yapısına ve Yönetimin Kontrolüne İlişkin Değişiklikler Nelerdir?

§ Ortaklığın Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler Nelerdir?

§ Ortaklığın Mali Yapısına İlişkin Değişiklikler Nelerdir?

§ İştirakler ve İş Ortaklıklarına İlişkin Değişiklikler Nelerdir?

o Pazara Kabul ve Pazarda Kalma Ücretleri Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA