0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

GELİR TABLOSU EĞİTİMİ

Gelir Tablosu Eğitimi : Muhasebe ve Finansman hizmetleri faaliyetlerinde gelir tablosu özellikleri ile bu belgelerin düzenlenmesine ait kuralların yer aldığı eğitim materyalidir. Gelir tablosu eğitiminin genel amacı yasal mevzuatlara göre gelir tablosu düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gelir Tablosu Eğitimi – Gelir ve Gider Kavramları

o Gelir Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

o Gelir Hesapların İşleyişi Nasıl Olmalıdır?

§ 60. Brüt Satışlar Hesabı Nedir?

§ 61. Satış İndirimleri (-)Hesabı Nedir?

§ 64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar Hesabı Nedir?

§ 67. Olağan dışı Gelir ve Kârlar Hesabı Nedir?

o Gider Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

o Gider Hesapların İşleyişi Nasıl Olmalıdır?

§ 62. Satışların Maliyeti (-)Hesabı Nedir?

§ 63. Faaliyet Giderleri Hesabı Nedir?

§ 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)Hesabı Nedir?

§ 66. Finansman Giderleri (-)Hesabı Nedir?

§ 68. Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı Nedir?

o Maliyet Hesapları Nelerdir?

§ 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları Nedir?

§ 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları Nedir?

2. Gelir Tablosu Eğitimi – Gelir Tablosu

o Gelir Tablosu İlkeleri Nelerdir?

o Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı Nasıldır?

o Gelir Tablosunun Türleri Nelerdir?

§ Hesap Tipi Gelir Tablosu Nedir?

§ Rapor Tipi Gelir Tablosu Nedir?

o Gelir Tablosu ve Bilânço İlişkisi Nedir?

o Gelir Tablosu Uygulaması Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA