0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

GÜMRÜK TARİFELERİ EĞİTİMİ

Gümrük Tarifeleri Eğitimi: Dış ticarette Gümrük Müsteşarlığından istenilen belgelerin tedarik edilerek bilgisayar platformunda düzenlenmesini anlatan eğitim materyalidir. Gümrük tarifeleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde, Türkiye’deki gümrük rejimi uygulamalarını ve gümrük cezalarını birbirinden ayırt ederek gümrük beyannamesini düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gümrük Tarifeleri Eğitimi – Ülkemizdeki Gümrük Rejimleri

o Gümrük Rejimleri ile ilgili Kavramlar Nelerdir?

§ Gümrük Tarifesi Nedir?

§ Eşyanın Tarife Pozisyonu Nedir?

§ Eşyanın Muayenesi Nedir?

§ Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil Nedir?

§ Tarife İhtilaflarına İlişkin İtirazlar Nelerdir?

§ Tarife İhtilaflarına İlişkin Cezalar Nelerdir?

o Gümrük Rejimleri Nelerdir?

§ Antrepolar Nedir?

§ Serbest Bölgeler Nedir?

§ Geçici İthalat Rejimi Nedir?

§ Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

§ Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Nedir?

§ Dışarda İşleme Rejimi (Geçici İhracat) Nedir?

§ Transit Rejimi Nedir?

o Uluslar Arası Dış Ticaret Sözleşmeleri Nelerdir?

§ Revize Kyoto Sözleşmesi Nedir?

§ Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Nedir?

§ TIR Sözleşmesi Nedir?

§ Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline ilişkin Gümrük Sözleşmesi Nedir?

§ Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi Nedir?

§ Tek İdari Belge ve Ortak Transit Sözleşmeleri Nelerdir?

§ Eşyanın Sınırdaki Kontrollerinin Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi Nedir?

o Uluslararası Örgütler Nelerdir?

§ DGO (Dünya Gümrük Örgütü) Nedir?

§ RİLO (Regional Inelligence Liaison Offices) Nedir?

§ SECI (Sınır Aşan Suçlarla Mücadele Merkezi) Nedir?

§ ZKA (Alman Gümrük Kriminal Dairesi) Nedir?

§ ECO (Economıc Cooperatıon Organızatıon) Nedir?

§ Agıs-Kalmar Nedir?

o Gümrük Kapıları Nelerdir?

o Gümrük Muafiyeti ve İstisnası Nedir?

2. Gümrük Tarifeleri Eğitimi – Gümrük Cezaları

o Gümrük Vergilerinin Geç Ödenmesi Nedir?

o Kaçakçılık Nedir?

o Malların Zamanında Kapılardan Çekilmemesi ve Tasfiye Nedir?

o Vergi Kaybına Neden Olan İşlemler Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA