0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI EĞİTİMİ

İhracatçı Birlikleri Ve Devlet Yardımları Eğitimi: İhracatçı birlikleri ve devlet yardımları ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. İhracatçı birlikleri ve devlet yardımları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile ihracatçı birliklerinden alınacak belgeleri temin ederek bilgisayar vasıtası ile düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İhracatçı Birlikleri Ve Devlet Yardımları Eğitimi – İhracatçı Birlikleri

o Görevleri Nelerdir?

o Örgüt Yapısı Nasıldır?

o İhracat Türleri Nelerdir?

§ Kayda Bağlı İhracat Nasıl Yapılır?

§ Konsinye İhracat Nasıl Yapılır?

§ Bağlı Muamele Yoluyla (Takas) Yapılacak İhracat Nasıl Yapılır?

§ Kredili İhracat Nasıl Yapılır?

§ Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım Yoluyla İhracat Nasıl Yapılır?

§ Özellik Arz Etmeyen İhracat Nasıl Yapılır?

§ Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat Nasıl Yapılır?

§ Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat Nasıl Yapılır?

§ Transit Ticaret Nasıl Yapılır?

§ Bedelsiz İhracat Nasıl Yapılır?

§ Offset Uygulamaları Kapsamında İhracat Nasıl Yapılır?

§ Sınır Ticareti Kapsamında İhracat Nasıl Yapılır?

§ Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat Nasıl Yapılır?

§ İthal Edilmiş Malların İhracı Nasıl Yapılır?

o Nihai Kullanım Sertifikası Nedir?

2. İhracatçı Birlikleri Ve Devlet Yardımları Eğitimi – Devlet Yardımları ve Teşvikler

o AR-GE Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Pazar Araştırması Yardımı Nasıl Yapılır?

o Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Eğitim Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2000/2 sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o İstihdam Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Yurt Dışı Markalaşma ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Yardım (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

o Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA