0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

İNŞAAT KAYITLARI EĞİTİMİ

İnşaat Kayıtları Eğitimi: Muhasebe ve finansman alanında Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun biçimde inşaat işletmelerinin muhasebe işlemlerinin kayıt yapma yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. İnşaat kayıtları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile İnşaat işletmelerinde kullanılan kanuni defterlere kayıt yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İnşaat Kayıtları Eğitimi – Tek Düzen Hesap Planı ve Yapısı

o Maliyet Hesapları Nelerdir?

o Gider Türleri Nelerdir?

§ 7/A Sistemi Gider Hesapları Nelerdir?

§ 7/B Sistemi Gider Hesapları Nelerdir?

o Gider Yerleri Nelerdir?

o İnşaat İşletmeleri Kayıt Sistemi Nedir?

o Avans İşlemleri Nelerdir?

§ 159 Verilen Sipariş Avansları Nelerdir?

§ 195 İş Avansları Nelerdir?

§ 196 Personel Avansları Nelerdir?

o Stok İşlemleri Nelerdir?

§ 150. İlk Madde ve Malzeme Hesabı Nedir?

o Sabit Varlık İşlemleri Nelerdir?

§ 250. Arazi ve Arsalar Hesabı Nedir?

§ 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Nedir?

§ 252. Binalar Hesabı Nedir?

§ 253. Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı Nedir?

§ 254. Taşıtlar Hesabı Nedir?

§ 255. Demirbaşlar Hesabı Nedir?

§ 256. Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

§ 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Nedir?

§ 260. Haklar Hesabı Nedir?

§ 261. Şerefiye Hesabı Nedir?

§ 262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı Nedir?

§ 263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı Nedir?

§ 264. Özel Maliyetler Hesabı Nedir?

§ 267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

o Cari Hesaplar Nelerdir?

o Verilen Depozito ve Teminatlar Hesaplar Nelerdir?

2. İnşaat Kayıtları Eğitimi – İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

o Taahhüt İşlerinde Yapılacak Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılır?

o Arsanın Temin Edilmesi ve Kaydedilmesi Nasıl Yapılır?

§ Arsanın Satın Alınması Nasıl Yapılır?

§ Arsanın Gayrimenkul Karşılığı (Kat Karşılığı) Temin Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Maliyet ve Kâr - Zarar Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Özel İnşaat İşletmelerinde Maliyet ve Kârın Tespiti Nasıl Yapılır?

§ İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Maliyet Ve Kârın Tespiti Nasıl Yapılır?

§ İnşaat İşlemlerinin Yıllara Sari Olarak Yapılması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA