0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

İTHALAT EĞİTİMİ

İthalat Eğitimi: İthalat işlemlerini yapabilmek için gerekli veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. İthalat eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde, ithalat sözleşmesi düzenleyebilecek, ithalat prosedürlerini takip edebilecek, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, korunma önlemleri ve gözetim uygulaması başvurusunda bulunabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İthalat Eğitimi - İthalat

o Nasıl İthalatçı Olunur? İthalatın Faydaları Nelerdir?

o İthalat Sözleşmeleri Nelerdir?

o İthalattan Tahsil Edilen Mali Mükellefiyetler Nelerdir?

§ İthalatta Alınan Vergiler Nelerdir?

§ İthalattan Tahsil Edilen Fonlar Nelerdir?

o Gümrük Tarife Cetveli Nedir?

§ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası Nedir?

§ Eşyanın Tanımı Nedir?

§ Ölçü Birimi Nedir?

§ Vergi Haddi Nedir?

o Gümrük Muafiyeti Nedir?

o İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler Nelerdir?

§ Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

§ İzin Nedir?

§ Başvuru Nedir?

§ Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Diğer İşlemler Nelerdir?

§ İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Mallar Listesi Nedir?

o İthalat Kısıtlamaları Nelerdir?

§ İthali Yasak Olan veya İthaline İzin Verilmeyen Mallar Nelerdir?

§ İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler Nelerdir?

§ İthalinde Belli Mercilerin İzni Aranılacak Maddeler Nelerdir?

2. İthalat Eğitimi – İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, Korunma Önlemleri ve Gözetim

o İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Damping ve Sübvansiyon Nedir?

§ Damping ve Sübvansiyon Soruşturmalarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

o İthalatta Korunma Önlemleri Nelerdir?

§ Korunma Önlemi Uygulanması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

§ Korunma Önlemi İşlemleri Nelerdir?

o İthalatta Gözetim Uygulaması Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA