0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

KIYMETLİ EVRAKLAR EĞİTİMİ

Kıymetli Evraklar Eğitimi: Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde peşin olmayan alışverişlerde kullanılan bono, poliçe ve çek gibi ödeme araçları ile yatırım aracı olarak menkul kıymetlerin tanıtıldığı eğitim materyalidir. Kıymetli evraklar eğitiminin genel amacı bu eğitim ile TTK ve SPK’ya göre bono, çek ve poliçeyi kurallarına uygun biçimde düzenleyerek tahsil ve takip işlemlerini yapabilecek ve menkul kıymetleri tanıyarak yatırım aracı seçebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kıymetli Evraklar Eğitimi - TTK’da Yer Alan Belgeler

o Bono (Emre Muharrer Senet) Nedir?

§ Bononun Şekli Nedir?

§ Bono Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Ciro İşlemleri Nelerdir?

§ Tahsil ve Takip İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Çek Nedir?

§ Çekin Şekli Nedir?

§ Hesap Açılırken Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

§ Çek Defteri Türleri Nelerdir?

§ Bankaların Bildirim Yükümlülüğü Nedir?

§ Çek Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Ciro İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Tahsil ve Takip İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Çekte İbraz ve Ödeme Nasıl Yapılır?

§ İhtar ve Düzeltme Hakkı Nedir?

§ Savcılığa İhbar ve Sorumluluklar Nelerdir?

§ Karşılıksız Çek Nedir?

o Poliçe Nedir?

§ Poliçenin Şekli Nedir?

§ Poliçenin Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Ciro İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Tahsil Ve Takip İşlemleri Nasıl Yapılır?

2. Kıymetli Evraklar Eğitimi – Menkul Kıymetler

o Yatırım ve Piyasalar Nelerdir?

§ Yatırım Nedir?

§ Piyasalar Nedir?

o Hisse Senetleri Nelerdir?

§ Hisse Senetlerinin Türleri Nelerdir?

§ Hisse Senedinin Getirileri ve Sorumlulukları Nelerdir?

§ Hisse Senedinde Fiyat ve Değer Nedir?

§ Hisse Senedinin Şekli Nedir?

§ Hisse Senedi Piyasası Nedir?

o Tahvil Nedir?

§ Tahvil Türleri Nelerdir?

§ Tahvilin Getirileri ve Sorumlulukları Nelerdir?

§ Tahvilde Fiyat ve Değer Kavramları Nelerdir?

§ Tahvilin Şekli Nedir?

§ Tahvil Piyasası Nedir?

§ Hisse Senedi ve Tahvilin Farkları Nelerdir?

o Diğer Menkul Kıymetler Nelerdir?

§ Repo Nedir?

§ Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nedir?

§ Gelir Ortaklığı Senedi Nedir?

§ Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Nedir?

§ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?

§ Menkul Kıymet Yatırım Fonları Nedir?

§ Altın Nedir?

§ Mevduat Faizleri Nedir?

§ Döviz Nedir?

§ Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi Nedir?

§ Katılma İntifa Senedi Nedir?

§ Oydan Yoksun Hisse Senedi Nedir?

§ Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri Nedir?

§ Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar Nedir?

§ Finansman Bonoları Nedir?

§ Gayrimenkul Yatırımı Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA