0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MESLEKİ ARİTMETİK EĞİTİMİ

Mesleki Aritmetik Eğitimi: Mesleki işlemlerin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapılmasıyla alakalı temel veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Mesleki aritmetik eğitiminin genel amacı ticari işlemleri her ortamda hızlı, pratik ve doğru bir biçimde yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mesleki Aritmetik Eğitimi – Kolay Hesaplama Teknikleri

o Bölünebilme Kolaylıkları Nelerdir?

o Tam Bölünme Kolaylıkları Nelerdir?

o Çarpma Kolaylıkları Nelerdir?

o Sağlamalar Nelerdir?

o Hesap Makinesi Nedir?

2. Mesleki Aritmetik Eğitimi – Yüzde ve Binde Hesapları

o Yüzde ve Binde Kavramı Nedir?

o Yüzde ve Binde Hesaplarında Kullanılan Simgeler Nelerdir?

o Basit Yüzde Hesapları Nasıl Yapılır?

§ Yüzde Tutarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Yüzde Payının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Temel Sayının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Katma Değer Vergisinin (KDV) Hesaplanması Nasıl Yapılır?

3. Mesleki Aritmetik Eğitimi – Oran ve Orantı

o Oran ve Orantı Kavramı Nedir?

o Orantının Özellikleri Nelerdir?

o Doğru Orantı Nedir?

o Birleşik Orantı (Birleşik Üçlü Kuralı) Nedir?

4. Mesleki Aritmetik Eğitimi - İstatistik

o İstatistiğin Önemi Nedir?

o İstatistiğin Diğer Bilimlerle İlişkisi Nedir?

o İstatistik Bilgilerinin Toplanması Nasıl Yapılır?

§ Röleve, Birim (Ünite), İndis ve Önemleri Nedir?

o Toplanan Bilgilerin Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Röleve Sonuçlarının Ayrımı Nasıl Yapılır?

§ İstatistik Dizisi Nedir?

o Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Grafikler Nelerdir?

§ Ortalamalar Nelerdir?

o Toplanan Bilgilerden Sonuç Çıkarma Nedir?

§ Normal Bilgilerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Standart Sapma ve Değişim Katsayısı Nedir?

§ Korelasyon ve Regresyon Nedir?

§ Trent Hesaplanması ve Ekonomik Olaylara Uygulanması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA