0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MESLEKİ GÜNDEM EĞİTİMİ

Mesleki Gündem Eğitimi: Mesleki Gündem; İşletme içerisinde ve dışında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, toplumsal olayları izleyerek işletme lehine fayda sağlamasını öğrenmek isteyen tespit edilmiş bir okuyucu kitlesine yönelik olarak hazırlanmış eğitim materyalidir. Mesleki gündem eğitiminin genel amacı işletme içerisinde ve dışında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, toplumsal olayları izleyerek işletme lehine fayda sağlayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mesleki Gündem Eğitimi - Ekonomi

o Ekonomi Nedir?

o Ekonominin Amaçları Nelerdir?

§ Bireyin Ekonomik Amaçları Nelerdir?

§ Ailenin Ekonomik Amaçları Nelerdir?

§ İşletmenin Ekonomik Amaçları Nelerdir? Nasıl Fayda Sağlar?

§ Ülkemizin Ekonomik Amaçları Nelerdir? Nasıl Fayda Sağlar?

o Ekonominin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Mikro ekonomi nedir?

§ Makro ekonomi nedir?

o Mikro Ekonominin Temel Kavramları Nelerdir?

§ Arz ve Talep Nedir?

§ Toplam Fayda, Marjinal Fayda Nedir?

§ Üretim ve Maliyet Nedir?

§ Monopol Teorisi Nedir?

o Makro Ekonominin Temel Kavramları Nelerdir?

§ Üç Temel Gösterge Nedir?

§ İstihdam ve İşsizlik Düzeyi Nedir?

§ Enflasyon Nedir?

§ Üretim Artış Oranı Nedir?

o Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

§ Strateji Nedir, Ne Değildir? Nasıl Yapılır?

§ Stratejiye Kişilerin, Kurumların Ne İhtiyacı Var? Neden Gereklidir?

§ Pazarlama Stratejisi Nedir? Ne İşe Yarar?

§ İşletme İçine Dönük Pazarlama Stratejisi Nedir?

§ Rekabetçi Pazarlama Stratejisi Nedir?

§ Pazarlamada Savunma Stratejileri Nelerdir?

§ Piyasa İzleyicilik Stratejisi Nedir?

§ Diğer Rekabetçi pazarlama Stratejileri Nelerdir?

§ Yasadışı Olan ve Etik Olmayan Rekabet Nedir?

o Rekabet Kuralları Nelerdir?

2. Mesleki Gündem Eğitimi – Tüketici Davranışları

o Global Tüketici Pazarlarının Demografik Boyutları Nelerdir?

§ Türkiye Pazarının Nüfus Trendleri Nelerdir?

§ Türkiye Pazarının Gelir Boyutları Nelerdir?

§ Nüfusun Harcama Biçimleri ve Gelir Nedir?

§ Diğer Demografik Değişkenler Nelerdir?

§ Tüketici Pazarları İle Tüketici Davranışları Nelerdir?

3. Mesleki Gündem Eğitimi – Sosyal Olaylar

o Sosyoloji Nedir? Ne İşe Yarar?

o Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Ve Psikolojik Faktörler Nelerdir?

o Sosyal Sınıfların Özellikleri Nelerdir?

o Sosyal Faktörler Nelerdir?

o Kişisel Faktörler Nelerdir?

o Psikolojik Faktörler Nelerdir?

o Motivasyon Modelleri Nelerdir?

o Satın Alma Karar Süreci Nasıl İşler?

o Satın Almada Durumsal Faktörler Nelerdir?

o Tüketici Memnuniyetsizliği Nedir?

o Yeni Ürünlerde Satın Alma Karar Süreci Nedir?

o Müşteriyi Elde Tutma Nedir?

o Tutundurma Nedir?

o Reklam Nedir?

§ Reklam Nedir? Faydası Nedir?

§ Reklam ve Reklamcılık İlkeleri Nelerdir?

§ Reklamın Özellikleri Nelerdir?

§ Reklamın Fonksiyonları Nelerdir?

§ Reklamın Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

o Satış Geliştirme İlkeleri Nelerdir?

o Halkla İlişkiler Nedir?

o Kişisel Satış Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA