0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MESLEKİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

Mesleki Hesaplamalar Eğitimi: Ticari işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapılmasıyla alakalı temel veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Mesleki hesaplamalar eğitiminin genel amacı her platformda ticari işlemleri hızlı, pratik ve doğru bir biçimde yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mesleki Hesaplamalar Eğitimi – Maliyet ve Satış Hesapları

o Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Kâr ve Zarar Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Maliyet ve Satış Fiyatını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

o 1Satış Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Kâr ve Zarar Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Maliyet ve Satış Fiyatını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

o Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Satış Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2. Mesleki Hesaplamalar Eğitimi – Faiz Hesapları

o Basit Faiz Nedir?

§ Faiz Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Kapitali (Sermaye, Anapara) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Faiz Fiyatını (Faiz Oranı) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Müddeti (Süre - Vade) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

o Baliğ Nedir?

§ Faiz Fiyatını(Faiz Oranı) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Kapitali (Anapara) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Müddeti (vade-süre) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

o Sabit Tam Bölen Metodu Nedir?

§ Faiz Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Müddeti (Süre–Vade) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Kapitali (Sermaye – Anapara) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

3. Mesleki Hesaplamalar Eğitimi - İskonto

o Dış İskonto Nedir?

§ İskonto (Faiz) Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

o İç İskonto Nedir?

§ İskonto (Faiz) Tutarını Hesaplaması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA