0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MUHASEBE UYGULAMASI EĞİTİMİ

Muhasebe Uygulaması Eğitimi : Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde muhasebe uygulaması bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Muhasebe uygulaması eğitiminin genel amacı bu eğitim ile tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde muhasebe uygulaması yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Muhasebe Uygulaması Eğitimi – Muhasebe Süreci

o İşletmenin Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

o Açılış Bilançosu ve Kaydı Nasıl Yapılır?

§ Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Açılış Kaydı Nasıl Yapılır?

o Dönem İçi Hareketler Nelerdir?

§ Yevmiye Defterine Kayıt Nasıl Yapılır?

§ Defterikebire Kayıt Nasıl Yapılır?

§ Yardımcı Defterlere Kayıt Nasıl Yapılır?

§ Aylık Mizanların Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Dönemde Aylık ve Yıllık Zorunluluklar Nelerdir?

§ Dönemde Aylık Zorunluluklar Nelerdir?

§ Dönemde Yıllık Zorunluluklar Nelerdir?

o Dönem Sonu İşlemleri Nelerdir?

§ Dönem Sonu Envanter İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Kesin Mizanın Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Dönem Hesaplarının Kapatılması Nasıl Yapılır?

o Yeni Döneme Aktarımlar Nelerdir?

§ Yeni Dönem Hesaplarının Açılması Nasıl Yapılır?

§ Diğer İşlemler Nasıl Yapılır?

2. Muhasebe Uygulaması Eğitimi – Muhasebe Sürecini Uygulamak

o İşletmenin Kuruluşu Nedir?

o Açılış Bilançosu ve Kaydı Nasıl Yapılır?

o Dönem İçi Kayıtları Nasıl Yapılır?

o Dönemde Aylık ve Yıllık Zorunluluklar Nelerdir?

o Dönem Sonu Kayıtları Nasıl Yapılır?

o Yeni Döneme Aktarım Kayıtları Nasıl Yapılır?

o Monografi Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA