0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ÖN MUHASEBE (MİKRO) EĞİTİMİ

Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi: Muhasebe paket uygulamasını kullanarak ön muhasebe işlemlerini yapabileceği eğitim materyalidir. Ön muhasebe (mikro) eğitiminin genel amacı ön muhasebe işlemlerini paket uygulama kullanarak yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Cari Hesap (C/H)

o Amacı ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Cari Tanıtım Kartı (041110) Nedir?

o Hesap Açılış Fişi (043400) Nedir?

o Cari Hesap Ekstresi (044117) Nedir?

o Cari Hesap Kart Aktarma Nasıl Yapılır?

2. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Kasa Modülü

o Amacı ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

§ Kasa Tanıtım Kartı (051000) Nedir?

§ Kasa Kartı Yardım Tuşları Nelerdir?

o Kasa İşlemleri Nelerdir?

§ Hesap Açılış Fişi (043400) Nedir?

§ Kasa Tahsilat Fişi (051100) Nedir?

§ Kasa Ödeme Fişi(051200) Nedir?

o Raporlar Nelerdir?

§ Kasa Ekstresi (044140) Nedir?

o Servis İşlemleri Nelerdir?

§ Kasa Kart Aktarma Nasıl Yapılır?

§ Kasa Kartları Yönetimi (070002) Nasıl Yapılır?

3. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Stok Modülü

o Amacı ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Stok Tanıtım Kartı Nedir?

o Stok İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Stok Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Stok Çıkış İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Raporlar Nelerdir?

o Servis İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Stok Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Stok Satış Fiyatları Yönetimi (010015) Nasıl Yapılır?

§ Stok Maliyet Parametreleri (092740) Nelerdir?

§ Satılan Malın Maliyeti Fişi Oluşturma (098340) Nasıl Yapılır?

4. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Çek / Senet Modülü

o Amacı ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Ödeme Emirleri Tanıtım Kartı (071100) (Çek-Senet) Nedir?

o Çek Ve Senet İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Tahsilat Makbuzu (042110) Nedir?

§ Tediye Makbuzu (042210) Nedir?

o Raporlar Nelerdir?

§ Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (074200) Nasıl Yapılır?

5. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Banka Modülü

o Amacı Ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Banka Tanımları Nasıl Yapılır?

o Banka İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Hesap Açılış Fişi (043400) Nedir?

§ Giden Havale (042410) Nedir?

§ Takasa Çek Çıkış (0727120) Nedir?

§ Takas Çek Ödeme (072740) Nedir?

§ Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) Nedir?

§ Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Nedir?

o Raporlar Nelerdir?

o Servis İşlemleri Nasıl Yapılır?

6. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Sabit Kıymetler Modülü

o Amacı Ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Sabit Kıymet Kartı Tanımlama (041140) Nasıl Yapılır?

o Sabit Kıymet Alım Satımı İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Amortisman Ayırma ve Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Amortisman Ayırma Nasıl Yapılır?

§ Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

o Raporlar Nelerdir?

§ Yıllık Amortisman Raporu (199400) Nasıl Yapılır?

§ Sabit Kıymet Raporu (199910) Nasıl Yapılır?

o Sabit Kıymet Kart Aktarma Nasıl Yapılır?

7. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – İrsaliye Modülü

o Amacı ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o İrsaliye İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Satış Nedir?

§ Satın Alma Nedir?

§ Alış İadesi Nasıl Yapılır?

o İrsaliye Listeleri Nelerdir?

§ Kesilen İrsaliyeler Listesi (013711+013712) Nelerdir?

§ Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi (013713+013714) Nelerdir?

§ Alınan Konsinye (013823+013824) Nelerdir?

§ Verilen Konsinye (013821+013822) Nelerdir?

o Günlük Toplu Çıkış İrsaliyesi Oluşturma (019516) Nelerdir?

8. Ön Muhasebe (mikro) Eğitimi – Fatura Modülü

o Amacı Ve Tanıtılması Nasıl Yapılır?

o Fatura İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Alış Faturası (062205) Nedir?

§ Aldığımız Mallar İle İlgili Gelen Açık Hesap Fiyat Farkı Faturası (062150) Nedir?

§ Satış Faturası (061190) Nedir?

§ Sattığımız Mallar İle İlgili Açık Fiyat Farkı Faturası (061150) Nedir?

o Fatura Listesi Nedir?

§ Kesilen Nedir?

§ Gelen Nedir?

§ Müstahsil Nedir?

§ Hal Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA