0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

PERSONEL GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Personel Gelişimi Eğitimi: Personel gelişimi; personelin iş hayatında başarılı olabilmesi amacıyla, işi ile alakalı her türlü teknolojik ve mesleki gelişmeyi takip etmesi, hizmet içi eğitimlere katılması, değerlendirme ölçütlerini toplam kalite bünyesinde uygulayarak geliştirmek amacıyla verilen eğitim materyalidir. Personel gelişimi eğitiminin genel amacı çalıştığınız işletmede verimli olabilmeniz amacıyla teknolojik gelişmelerden, motivasyon artırıcı faaliyetlerden ve hizmet içi eğitimden yararlanabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Personel Gelişimi Eğitimi – Personelin Teknolojik Gelişmelerden Yararlanması

o Teknolojinin Tanımı Nedir?

§ Teknoloji Bilgisi Nedir?

§ Yeni Teknolojiye Ulaşma Yöntemleri Nelerdir?

o Yeni Gelişmeler Nelerdir?

§ Yeniliklere Açık Olma Nedir?

§ Değişim Nedir?

§ Kıyaslama Nedir?

o Mesleki Yayınlar ve Diğer Faaliyetler Nelerdir?

§ Mesleki Yayınlar Nelerdir?

§ Diğer Mesleki Etkinlikler Nelerdir?

2. Personel Gelişimi Eğitimi – Değerlendirme ve Öz Değerlendirme Kriterlerini Toplam Kalite Bünyesinde Uygulama

o Performans Ölçümü Nasıl Yapılır?

§ Performans Ölçme Sistemleri Nelerdir?

o Empati Kurma Nasıl Yapılır?

o İnsan Psikolojisi Nedir?

§ İş Psikolojisi Nedir?

§ Psikolojik Yönden İnsanın İş Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

§ Grup Kişi İlişkileri Nelerdir?

3. Personel Gelişimi Eğitimi – Motivasyon Artırıcı Faaliyetlerde Bulunmak

o Motivasyonun Tanımı Nedir?

o Motivasyonun Önemi Nedir?

o Motivasyonun Amacı Nedir?

o Motivasyon Faktörleri Nelerdir?

o Motivasyonun Özellikleri Nelerdir?

o Motivasyon Teknikleri Nelerdir?

o Moral ve Motivasyon İlişkisi Nedir?

o Motivasyonun Sürekliliğinin Sağlanması Nasıl Yapılır?

4. Personel Gelişimi Eğitimi – Personelin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

o Eğitimin Tanımı Nedir?

o İşletmelerde Eğitim Nasıl Olmalıdır?

§ İşletmelerde Eğitimin Faydaları Nelerdir?

§ İşletmelerde Eğitim Programlarının Yapılması ve Uygulama Nasıl Yapılır?

o İlk İşe Başlama (Staj) Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA