0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

PİYASALARI İZLEMEK EĞİTİMİ

Piyasaları İzlemek Eğitimi: Ekonomik terimleri ve piyasadaki ekonomik gelişmeleri anlamak ve internet ortamında takip etmek için geliştirilmiş eğitim materyalidir. Piyasaları izlemek eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde, interneti kullanarak ekonomik gelişmeleri izleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Piyasaları İzlemek Eğitimi - Fiyat

o Fiyatın Tanımı Nedir?

o Fiyatın Oluşumu Nedir?

§ Talep (Satın Alma İsteği) Nedir?

§ Arz (Sunmak) Nedir?

o Piyasa Nedir?

§ Tam Rekabet Piyasası Nedir?

o Fiyat Oluşumu Nedir?

§ Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Oluşumu Nedir?

§ Tekel Piyasasında Fiyat Oluşumu Nedir?

2. Piyasaları İzlemek Eğitimi - Para

o Paranın Tanımı Nedir?

o Paranın Özellikleri Nelerdir?

o Paranın Fonksiyonları Nelerdir?

o Para Çeşitleri Nelerdir?

§ Mal Para Nedir?

§ Temsili paralar nedir?

o Para İle İlgili Kuruluşlar Nelerdir?

§ T.C. Merkez Bankası’nın Temel Görevleri Nelerdir?

§ Merkez Bankasının Yapısı Nedir?

o Enflasyon Nedir?

§ Enflasyonun Çeşitleri Nelerdir?

§ Genel Olarak Enflasyonun Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir?

§ Enflasyonun Sonuçları Nelerdir?

§ Enflasyonla Mücadele Yolları Nelerdir?

§ Enflasyon Oranının Hesabı Nasıl Yapılır?

§ Fiyat Endeksleri Nelerdir?

§ Türkiye’de Enflasyon Nedir?

o Devalüasyon (Kur Ayarlaması) Nedir?

§ Devalüasyonun Nedenleri Nelerdir?

§ Devalüasyonun etkileri nelerdir?

3. Piyasaları İzlemek Eğitimi – Milli Gelir

o Tanımı Nedir?

o Milli Geliri Etkileyen Faktörler Nelerdir?

§ Tüketim Fonksiyonu Nedir?

§ Tasarruf Fonksiyonu Nedir?

§ Yatırım Fonksiyonu Nedir?

o Mili Gelirin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Üretim Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı Nasıl Yapılır?

§ Gelir Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı Nasıl Yapılır?

§ Harcama Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı Nasıl Yapılır?

o Milli Gelirin Üretim Faktörleri Arasında Dağılımı Nasıl Yapılır?

§ Rant Nedir?

§ Faiz Nedir?

§ Ücret Nedir?

§ Kar Nedir?

o Türkiye’de Milli Gelir Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA