0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ EĞİTİMİ

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Eğitimi : Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde sermaye piyasası faaliyetlerini ayırt edebilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Sermaye piyasası faaliyetleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile sermaye piyasası faaliyetlerini ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Eğitimi - Piyasa

o Tanımı Nedir?

o Tarafları Kimlerdir?

§ Tasarruf Sahipleri (Fon Arz Edenler) Kimlerdir?

§ Yatırımcılar – Tüketiciler (Fon Talep Edenler) Kimlerdir?

§ Yardımcı Kuruluşlar (Fon Akımına Aracılık Edenler) Kimlerdir?

2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Eğitimi – Piyasa Çeşitleri

o Mal Piyasası Nedir?

o Finansal Piyasalar Nelerdir?

§ Para Piyasaları Nelerdir?

§ Sermaye Piyasaları Nelerdir?

3. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Eğitimi – Sermaye Piyasası Faaliyetleri

o Halka Arza Aracılık Faaliyeti Nedir?

§ En İyi Gayret Aracılığı Nedir?

§ Aracılık Yüklenimi Nedir?

§ Halka Arza Aracılığın Esasları Nelerdir?

§ Halka Arza Aracılık Sözleşmesi Nedir?

o Alım Satıma Aracılık Faaliyeti Nedir?

§ Yurt Dışı Piyasalarda Yapılacak İşlemlerde Aracılık Nedir?

§ Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Nedir?

o Portföy Yöneticiliği Nedir?

§ Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Şartları Nelerdir?

§ Portföy Yöneticiliği İlkeleri Nelerdir?

§ Portföy Yöneticiliği Sınırlamaları Nelerdir?

o Yatırım Danışmanlığı Nedir?

§ Yatırım Danışmanlığına İlişkin Esaslar Nelerdir?

§ Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi Nedir?

o Menkul Kıymetlerin Geri Alım veya Satım Taahhüdü ile Alım Satımı Faaliyetleri Nelerdir?

§ Repo ve Ters Repo İşlemlerini Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Nelerdir?

§ İşlem Konusu Menkul Kıymetler Nelerdir?

§ Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Esasları Nelerdir?

4. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Eğitimi – Uluslararası Piyasalar

o Euro Piyasalar Nelerdir?

§ Euro Para Piyasaları (Eurocurrency) Nelerdir?

§ Euro Tahvil Piyasaları (Eurobond) Nelerdir?

o Uluslar Arası Döviz Piyasaları (Forex) Nelerdir?

§ Döviz Piyasası İşlemleri Nelerdir?

§ Uluslararası Döviz (Forex) Piyasasının İşleyişini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

§ Forex Piyasasının Diğer Piyasalardan Üstünlüğü Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA