0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

SİGORTA KURULUŞLARI İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Sigorta Kuruluşları İşlemleri Eğitimi : Sigorta kuruluşları işlemlerini yapabilmek için gerekli veri ve yeteneğin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Sigorta kuruluşları işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform ve belgeler sağlayarak, sigorta kuruluşlarından alınacak belgeleri tedarik ederek bilgisayar vasıtası ile düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sigorta Kuruluşları İşlemleri Eğitimi – Sigorta Kuruluşları

o Sigortanın Tanımı Nedir?

o Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta Ayrımı Nasıl Yapılır?

o Sigortanın Önemi, İşlevleri ve Yararları Nelerdir?

§ Sigortanın Güvence ve Riziko Yönetimi İşlevleri ve Yararları Nelerdir?

§ Sigortanın Ekonomik İşlevleri ve Yararları Nelerdir?

o Sigorta Terimleri Nelerdir?

§ Sigortacı Nedir?

§ Sigorta Yapabilecek İşletmeler Nelerdir?

§ Sigortalı Nedir?

§ Sigorta Primi Nedir?

§ Sigorta Tazminatı Nedir?

o Sigorta Branşları Nelerdir?

§ Yangın Sigortaları Nelerdir?

§ Nakliyat Sigortaları Nelerdir?

§ Tarım Sigortaları Nelerdir?

§ Kredi Sigortaları Nelerdir?

2. Sigorta Kuruluşları İşlemleri Eğitimi – Dış Ticarette Kullanılan Sigorta Belgeleri ve Risk

o Genel Olarak Sigorta Belgeleri Nelerdir?

o Sigorta Teklifnamesi Nedir?

§ Tanım Nedir?

§ Sigorta Teklifnamesinde Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

§ Teklifnamenin Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Sigorta Poliçesi Nedir?

§ Tanım Nedir?

§ Sigorta Poliçesinin Unsurları Nelerdir?

§ Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Abonman Poliçesi Nedir?

§ Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Risk Nedir?

§ Risk (Tehlike) Kavramı Nedir?

§ Ticari Riskler Nelerdir?

§ Tesadüfi Riskler Nelerdir?

§ Mesleki Riskler Nelerdir?

§ Kredi Riskleri Nelerdir?

§ Nakliyat Riskleri Nelerdir?

§ Yangın Riskleri Nelerdir?

§ Sivil Riskler Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA