0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

TİCARİ DEFTER VE BELGELER EĞİTİMİ

Ticari Defter Ve Belgeler Eğitimi: Bir muhasebe elemanının ticari defter ve belgeleri tutmaya başlamadan önce bilmesi gereken temel verilerin verildiği eğitim materyalidir. Ticari defter ve belgeler eğitiminin genel amacı ticari defter ve belgeleri TTK ve VUK’a göre temin edip onaylatarak kullanıma hazır hale getirebilecek ve işletme evrakını dosyalayarak takip edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ticari Defter Ve Belgeler Eğitimi – Defter Tutma Sorumluluğu

o Defter Tutmanın Amaçları Nelerdir?

o Defter Tutacaklar Kimleridir?

o Defter Tutmayacaklar Kimleridr?

§ Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Nelerdir?

o Tutulması Zorunlu Defterler Nelerdir?

§ Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 177) Nelerdir?

§ İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 178) Nelerdir?

§ Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler (VUK md. 210) Nelerdir?

§ Çiftçilerin Tutması Gereken Defterler Nelerdir?

o Defter ve Belge Temini Nasıl Yapılır?

§ Anlaşmalı Matbaalardan Belge Temini Nasıl Yapılır?

§ Noter Tasdiki Sureti İle Belge Temini Nasıl Yapılır?

§ Meslek Odalarından Belge Temini Nasıl Yapılır?

2. Ticari Defter Ve Belgeler Eğitimi – Defterlerin Tasdiki

o VUK’a göre Tasdik Edilecek Defterler (md. 220) Nelerdir?

o TTK’ye göre Tasdik Edilecek Defterler (md. 66) Nelerdir?

o Tasdik Zamanları Nelerdir?

o Tasdik Yeri (VUK md. 223) Neresidir?

o Tasdik Şekli (VUK md. 225) Nasıl Olmalıdır?

o Defter Tasdiki Bilgi Formu Nedir?

o Defterlerin Kayıt Düzeni (VUK md. 215-219) Nedir?

o Defterlerin Kayıt Zamanı (VUK md. 219) Nedir?

o Belgelendirme Nedir?

o Defterlerin Saklanması Nedir?

o Defterlerin İbrazı (VUK md.256-257) Nedir?

o Defterlerin Kaybolması ile İlgili Sorumluluklar Nelerdir?

3. Ticari Defter Ve Belgeler Eğitimi – Evrak Takibi

o Evrakın Kaydı ve Postalanması Nasıl Yapılır?

§ Evrak Türleri Nelerdir?

§ Postalama Nedir?

o Dosyalama Nedir?

§ Dosyalamanın Önemi Nedir?

§ Dosyalanacak Belgeler Nelerdir?

§ Dosyalama Süreci Nedir?

§ Dosyalama Türleri Nelerdir?

o Arşivleme Nedir?

§ Arşiv Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Arşivin ve Arşivistin Görevleri Nelerdir?

§ Belge Türleri Nelerdir?

§ Dosya ve Çekmece Etiketleri Nelerdir?

§ İndeks (Fihrist) Tanımı ve Türleri Nelerdir?

§ Ödünç Verme Sistemleri Nelerdir?

§ Arşivin Korunması Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA