0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi: Toplam kalite yönetimi, örgüt amaçları ve sonuçlar yerine süreçler üzerinde odaklaşan tüm çalışanların yeteneklerinin arttırılması ile yönetim kararlarını sağlıklı veri ve bilgi toplanması analizine dayandıran bir eğitim materyalidir. Toplam kalite yönetimi eğitiminin genel amacı kaliteyi benimseyerek müşteri yaklaşımında kaliteyi ve kalitenin iş yerine uygulanabilirliliğini bilerek TKY prensiplerini uygulayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi – Toplam Kalite Kontrol

o Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Nedir?

§ Kalite Kavramı Nedir?

§ Yönetim (Management) Nedir?

§ Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

§ Toplam Kalitenin Temelleri Nelerdir?

§ Yönetim Modeli Nedir?

2. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi – Toplam Kalite Yönetimi

o Toplam Kalite Yönetimi Temel Görüşleri Nelerdir?

o Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim Nedir?

§ Toplam Kalite Eğitiminin Özellikleri Nelerdir?

3. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi – TKY ve Müşteriler

o Müşteri İlişkileri Yaklaşımı ve Standardı Nedir?

§ Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Nedir?

§ Müşterilere Yönelik Pazarlama Nedir?

§ Müşteri Merkezli Yönetim Nedir?

§ Müşteri Memnuniyeti Nedir?

§ Müşteri Nedir?

4. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi – Kalite Çeşitleri

o Kalite Kavramı Nedir?

§ Kalite Bileşenleri Nelerdir?

§ Kaliteye Ulaşmada Aşamalar Nelerdir?

§ Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (9M) Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA