0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR EĞİTİMİ

Türkiye de Finansal Piyasalar Eğitimi : Muhasebe ve finansman faaliyetlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren finansal piyasaları ve kuruluşlarının yapması gereken işlemleri ayırt edebilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Türkiye de finansal piyasalar eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Türkiye’de faaliyet gösteren finansal piyasaları ve kuruluşlarını ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Türkiye de Finansal Piyasalar Eğitimi - İMKB ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası )

o Borsa Nedir?

§ Borsanın Tanımı Nedir?

§ Borsanın İlke ve Kuralları Nedir?

o İMKB’nin Görev ve Yetkileri Nedir?

o İMKB’nın Yönetim Organları Nelerdir?

§ Genel Kurul Nedir?

§ Yönetim Kurulu Nedir?

§ Denetleme Kurulu Nedir?

§ Komiteler Nelerdir?

§ Başkanlık Teşkilatı Nedir?

o İMKB’nın Denetimi Nasıl Yapılır?

§ Borsa Üyelerinin Denetimi Nasıl Yapılır?

§ Borsaların Denetimi Nasıl Yapılır?

o Borsada Uyuşmazlıklar ve Çözümü Nedir?

o Borsada Disiplin Cezaları Nelerdir?

2. Türkiye de Finansal Piyasalar Eğitimi – İzmir Vadeli İşlemler Piyasası

o İzmir Vadeli İşlemler Piyasasının Kuruluşu Nedir?

o Borsanın Organları Nelerdir?

§ Genel Kurul Nedir?

§ Yönetim Kurulu Nedir?

§ Denetleme Kurulu Nedir?

o Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?

o Borsanın Denetimi Nasıl Yapılır?

3. Türkiye de Finansal Piyasalar Eğitimi – İstanbul Altın Borsası

o İstanbul Altın Borsasının Kuruluşu Nedir?

o Borsanın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

o Borsanın Organları Nelerdir?

§ Genel Kurul Nedir?

§ Yönetim Kurulu Nedir?

§ Denetim Kurulu Nedir?

§ Borsa Başkanı Nedir?

o Borsa İşlemleri Esasları Nelerdir?

o Borsanın Denetimi Nasıl Yapılır?

4. Türkiye de Finansal Piyasalar Eğitimi – Sermaye Piyasası Kurulu

o Sermaye Piyasası Kurulunun Amacı Nedir?

o Sermaye Piyasası Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

o Sermaye Piyasası Kurulu Organları Nelerdir?

§ Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA