0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ÜCRET BORDROSU EXCEL

Bordro, işveren tarafından çalıştırılan işçilere ödenmesi gereken aylık ücreti ve kesintileri gösterecek şekilde her ay düzenlenen belgedir. İşyerinde ne kadar çalışan var ise her çalışan için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. Her işçi için tek sayfa açıp tek tek gösterileceği gibi toplu liste şeklinde de hazırlanarak bütün çalışanların bilgileri tek sayfa şeklinde de gösterilebilinir. Ücret bordrosunun hesaplanması için Excel üzerinde çalışma sayfası şablonu hazırlanabilir. Hazırlanmış olan bu şablon gerekli olduğu zamanlarda tekrar tekrar kullanılabilir.

Ücret Bordrosu Excel

Yukarıdaki resimde bir işletmeye ait işçilerin ücret bordrosunun Excel ile hazırlanmış hali görülmektedir. Bu çalışma sayfasında ki bilgilerden bazıları elle girilmiştir. Bazılarının hesaplanması için formül kullanılmıştır. Yukarıdaki belgenin her ay işveren tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgede muhasebe kayıtlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Muhasebe tarafından hazırlanan bu belge işveren ve işçiler yani her iki muhatap tarafından imzalanır. Bu belge işçiye verilen maaş konusunda resmi kabul edilen belgeler arasındadır. O nedenle hatalı olmaması girilen, vergi ve kesintilerin güncel mevzuata göre yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. Buna benzer örnekleri bulmak için ücret bordrosu Excel diye arama yaparsanız birçok seçenek karşınıza çıkacaktır.

Ücret Bordrosu Örneği

ücret bordrolarını Excel ile hazırlamak mümkündür. Excel ile bordro hazırlayabilmek için daha önceden hazır bordro örnekleri incelenebilir. Bulunan örneklere göre şablon hazırlaya biliriz. Kullanmak için hazırlayacağımız ücret bordrosunda resmi olarak olması gereken bilgiler vardır. hazırlarken bunları göz önünde bulundurmamız gerekir.
Ücret bordrosunda en az bulunması gerekli olan bilgiler şunlardır:
- İş yeri sigorta sicil numarası
- Sigortalının adı, soyadı ve sicil numarası
- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası
- Bordronun ilişkin olduğu ay ve ücret ödenen gün sayısı
- Sigortalının günlük kazancı ve ödenen ücret tutarı
- İşverenin imzası

Ücret Bordrosu Excel Ücret Bordrosu Excel

Yukarıda iki tane ücret bordro örneği mevcut birincisi bütün çalışanların tek bir sayfada gösterildiği liste şeklinde bordro örmeği ikincisi ise her bir çalışan için ayrı bir sayfa hazırlanması ile yapılan bordro örneğidir. Her iki bordro şeklide piyasada genel olarak kullanılmaktadır. işyerlerinin muhasebe birimleri genellikle her ikisini de hazırlarlar. Liste şeklinde olanı muhasebe biriminde tutmak için hazırlarlar ikincisini ise işçiye vermek için hazırlarlar.Bordro örnekleri ve şekilleri ne kadar farklı olsa da bordro örneği olarak dikkate alacağımız şablon resmi kurumların hazırlamış olduğu örneklerdir. Hazırlamamız gereken maaş bordrosu var ise ilk yapılması gereken maaş bordro örneği incelemek olmalıdır. Maaş bordrosu örnekleri incelenerek bizden istenen bordroyu kolayca oluşturabiliriz.

Excel Bordro

Her şeyde olduğu gibi bordro hazırlamada da basit olandan daha komplike olanlarına geçilmiştir. İlk başlarda Excel üzerinde basit bir tablo ile tutulan bordro hesaplamaları daha sonraları daha profesyonel hale getirilmiştir özel programlar yazılarak tutulmuştur. Sadece maaş ve özlük hakları için özel Excel çalışma sayfaları hazırlanarak bütün işlemler orada yapılır olmuştur.

Excel bordro hesaplama çalışmalarında dikkat edilecek en önemli şey yazılacak formüllerin doğru ve eksiksiz yazımıdır. Kullanılan formüllerde indirim, kesinti ve vergi oranlarının doğru formüle edilmiş olması gerekir. Bordro hazırlanırken SSK primi işçi payı, İşsizlik sigortası işçi payı, Gelir vergisi matrahı, Gelir vergisi, Damga vergisi, Kesintiler toplamı gibi yapılacak hesaplamaları Excel çalışmamızda yaptırmamız gerekiyor. Geriye kalan ise Net ücreti bulmak. Net ücreti bulmak için ise brüt ücretten kesintilerin çıkarılması gerekiyor.

Ücret Bordrosu Excel

Yukarıda ki resimde de görüleceği gibi her kalemin hesaplaması için belli yüzdelikler girilmiş. O oranları formüllere doğru girdiğimizde geri kalanını Excel sizin için halledecektir.

Yukarıdaki örnekte kullanılan oranlar o zaman için geçerli olan oranlardır. Bu oranlar zaman zaman değişiklik göstermektedir. Excel bordro hazırlarken güncel oranları takip edip onları girmek gerekiyor.

Ücret Bordrosu Hesaplama

Bordro hesaplaması yaparken bir çok kalem bilginin girilmesi gerekiyor. Program girilen bilgileri kullanarak bu bilgilerden yeni veriler oluşturmaktadır. Ücret bordrosu hesaplama işlemlerinde kesintiler önemli bir yer tutmaktadır. Kesintiler çalışanın brüt maaşından kesilerek işveren tarafından gerekli yerlere ödenmektedir. Excel’de b ordro hesaplama için çalışma sayfası hazırlanabilir. Öncelikle çalışanın brüt maaşı bilinmelidir. Brüt maaş bilindikten sonra resmi kesinti oranları kullanılarak brüt maaştan yapılacak kesintiler hesaplanır.

Çalışanın brüt maaşından yapılacak kesintiler:

SSK primi işçi payı = Brüt ücret X yüzde 14
İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X yüzde 1
Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X yüzde 15
Damga vergisi = Brüt ücret X yüzde 07,59
Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

(*) Bu oranlar değişebilir güncel olanlarını girmek gerekiyor.

Ücret Bordrosu Excel

Yukarıdaki oranları kullanarak çalışma sayfası hazırlandığında aşağıdakine benzer bir tablo ile karşılaşırız. Ücret bordrosu Excel ile de çok kapsamlı olacak şekilde hazırlanabilir. Orta seviye Excel bilgisine sahip olunması yeterlidir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi çalışma sayfasını istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Aşağıda basit şekilde sadece kesintilerin gösterildiği bir tablo hazırlanmıştır.

Ücret Bordrosu Excel

Bordro

Bodro hazırlamak işletmelerin muhasebe birimlerinin yaptığı işlerin başında gelir. Maaşlar – vergiler, kesintiler, özlük hakları gibi işçiye ait hesaplamalar ve bilgiler muhasebe birimi tarafından takip edilir. Bordro işlemleri kendi başına bir iştir. Resmi belge niteliği taşıdığı için hatalarda ciddi cezalar ile karşılaşılabilinir. O nedenle bordroyu oluşturan bütün bilgilerin doğru ve gerçek bilgilerden oluşması gerekir.

Ücret Bordrosu Excel

İşletmelerde muhasebe birimlerinin kullanımına sunulmuş asıl işi personel işlemleri olan özel programlar vardır. Bu tür özel programlar olduğu gibi bordro işlemlerinin Excel ile yapıldığı işletmeler vardır. Excel ile de bordo hazırlanabilir.

Bordro Sorgulama

Her şeyin dijital hale gelmesi ile bazı hizmetlerde elektronik ortama taşınmıştır. Bordro sorgulama işlemleri de artık www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden e-devlet ten sorgulanmaktadır. E-devlet şifresi ile siteye girildiğinde E-hizmetler bölümünden E-Bordro sekmesine tıklayarak güncel bordronuzu sorgulayabilirsiniz. Bordro sorgulamanın yanı sıra E-devlet üzerinden birçok hizmete ulaşmak mümkündür. E-Devlet kapısının kurulması ile tüm bu işlemler tek bir site üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ücret Bordrosu Excel

Bordro sorgulaması yaparak güncel ayda ne kadar maaş aldınız. Ne kadar kesinti yapıldı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Güncel ayın yanı sıra önceki aylarda aldığınız maaşınızla alakalı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Bordro Programı

Bir işletmede mutlaka çalışan birileri olacaktır. Yani işletmenin faaliyeti için işçi ve çalışan gereklidir. O nedenle işletmede çalışanların maaşlarının her ay hesaplanması gerekmektedir. Her ay yapılan bu hesaplama işlerinin hatasız ve eksiksiz olması çok önemlidir. Bordro işlemleri için piyasada bir çok bordro programı vardır. Piyasadaki bordro programlarının genel mantığı aynı olmakla beraber bazılarında ekstra özellikler eklenmiştir. Personel, maaş ve bordro işleriyle alakalı yapılması gerekenlerin tamamını bu tür programlar ile yapmak mümkündür. Bordro hazırlamak için özel programlar kullanılabilineceği gibi Excel ile hazırlanmış programlarda kullanılabilinir.

Ücret Bordrosu Excel

Bordro hazırlamak için irili ufaklı ucuz ve pahalı bir çok program var. Piyasadaki her program belli aşamadan geçerek geliştirilmiş ihtiyaç oldukça yeni eklemeler yapılmıştır.

Ücret Bordrosu Excel

Yukarıda ki resimde de görüldüğü gibi Excel ile hazırlanmış bordro programları da mevcuttur.

PAYLAŞ


 OFİS DATA