0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

VARLIK HESAPLARI EĞİTİMİ

Varlık Hesapları Eğitimi: Muhasebe ve Finansman faaliyetlerinde tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde yevmiye defterine varlık hesaplarını kaydetme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Varlık hesapları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde yevmiye defterine varlık hesaplarını kaydedebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Varlık Hesapları Eğitimi – Yevmiye (Günlük) Defteri

o Yevmiye Defterinin Şekli Nedir?

o Açılış Kaydı Nasıl Yapılır?

§ Muhasebe Fişi Düzenleme Nasıl Yapılır?

2. Varlık Hesapları Eğitimi – Dönen Varlıklar ve Envanter İşlemleri

o Hazır Değerler Hesabı Nedir?

o Menkul Kıymetler Hesabı Nedir?

o Ticari Alacaklar Hesabı Nedir?

o Diğer Alacaklar Hesabı Nedir?

o Stoklar Hesabı Nedir?

o Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı Nedir?

o Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesabı Nedir?

o Diğer Dönen Varlıklar Hesabı Nedir?

3. Varlık Hesapları Eğitimi – Duran Varlıklar ve Envanter İşlemleri

o Ticari Alacaklar Hesabı Nedir?

o Diğer Alacaklar Hesabı Nedir?

o Mali Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

o Maddi Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

o Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

o Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı Nedir?

o Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesabı Nedir?

o Diğer Duran Varlıklar Hesabı Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA