0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

BİLÂNÇO EĞİTİMİ

Bilânço Eğitimi : Muhasebe ve Finansman faaliyetlerinde Tek Düzen Muhasebe sistemine uygun biçimde bilanço düzenleme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Bilânço eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Tek Düzen Muhasebe Sistemi kurallarına uygun olarak bilanço düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1- Bilânço Eğitimi - Muhasebe

o Muhasebenin Tanımı Nedir?

o Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

§ Kaydetme Nedir?

§ Sınıflandırma Nedir?

§ Özetleme Nedir?

§ Analiz Ve Yorum Nedir?

§ Bilgi Verme Nedir?

§ Sosyal Sorumluluk Kavramı Nedir?

§ Kişilik Kavramı Nedir?

§ İşletmenin Sürekliliği Kavramı Nedir?

§ Dönemsellik Kavramı Nedir?

§ Parayla Ölçülme Kavramı Nedir?

§ Maliyet Esası Kavramı Nedir?

§ Tarafsızlık Ve Belgelendirme Kavramı Nedir?

§ Tutarlılık Kavramı Nedir?

§ Tam Açıklama Kavramı Nedir?

§ İhtiyatlılık Kavramı Nedir?

§ Önemlilik Kavramı Nedir?

§ Özün Önceliği Kavramı Nedir?

o Muhasebenin Türleri Nelerdir?

§ Genel Muhasebe Nedir?

§ Maliyet Muhasebesi Nedir?

§ Yönetim Muhasebesi Nedir?

o Muhasebecilik Mesleği Nedir?

§ Meslek Mensubu Olma Şartları Nelerdir?

§ Meslek Mensuplarının Çalışma Konuları Nelerdir?

§ Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir?

2- Bilânço Eğitimi – Hesap Kavramı

o Hesabın Şekli Nedir?

o Hesaplara İlişkin Terimler Nelerdir?

§ Hesap Açma Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Borçlandırılması Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Alacaklandırılması Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Kalan (Bakiye) Vermesi Nasıl Yapılır?

§ Hesabın Kapalı Olması Nasıl Yapılır?

§ Aktif Karakterli Hesap Nasıl Yapılır?

§ Pasif Karakterli Hesap Nasıl Yapılır?

o Hesapların İşleyiş Kuralları Nelerdir?

§ Bilânço Hesaplarının İşleyiş Kuralları Nelerdir?

§ Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları Nelerdir?

o Hesap Planı Nedir?

§ Hesap Çerçevesi Nedir?

§ Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

3- Bilânço Eğitimi – Temel Mali Tablolar

o Bilanço Nedir?

o Bilânço İlkeleri Nelerdir?

§ Varlıklara İlişkin İlkeler Nelerdir?

§ Kaynaklara İlişkin İlkeler Nelerdir?

§ Özkaynaklara İlişkin İlkeler Nelerdir?

o Bilânçonun Biçimsel Yapısı Nedir?

§ Varlık Kavramı Ve Unsurları Nelerdir?

§ Kaynak Kavramı Ve Unsurları Nelerdir?

o Bilânçonun Temel Denkliği Nedir?

o Varlık Ve Kaynaklardaki Değişmelerin Bilânçoda İzlenmesi Nedir?

o Bilânço Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Açılış Bilânçosu Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Kapanış Bilânçosu Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA