0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DIŞ TİCARET FİNANSMANI EĞİTİMİ

Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi: Dış ticaret, finansman kaynakları ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Dış ticaret finansmanı eğitiminin genel amacı bu eğitim ile dış ticaret finansmanı sağlayan araçları ayırt edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi – Leasing İşlemi, Unsurları ve Çeşitleri

o Leasing Tanımı (Finansal Kiralama) Nedir?

o Leasing Unsurları Nelerdir?

§ Kiralayan (Leasing Veren) Kimdir?

§ Kiracı ( Leasing Alan) Kimdir?

§ Leasing Konusu Mallar Nelerdir?

§ Leasing İşleyişinin Yapısı Nedir?

§ Doğrudan Kiralama Nedir?

§ Dolaylı veya Aracılı Kiralama Nedir?

§ Sözleşmenin Yüklenilmesi Yoluyla Kiralama Nedir?

o Finansal Kiralamanın Üstünlükleri Ve Sakıncaları Nelerdir?

§ Finansal Kiralamanın Üstünlükleri Nelerdir?

§ Finansal Kiralamanın Sakıncaları Neledir?

2. Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi - Factoring

o Tanımı Nedir?

o İşleyişi Nedir?

o Türleri Nelerdir?

§ Yurtiçi Factoring – Uluslar arası Factoring Nedir?

§ Açık Factoring – Gizli Factoring Nedir?

§ Gerçek Factoring – Gerçek Olmayan Factoring Nedir?

§ Vadeli Factoring – İskontolu Factoring Nedir?

o Factoring İşleminin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

3. Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi - Forfaiting

o Tanımı Nedir?

o Forfaiting Süreci Nedir?

§ Forfaiting Sözleşmesi Nedir?

§ Ödeme Araçlarının Teslimi Nedir?

§ İskonto ve Ödemenin Yapılması Nedir?

§ Senet Tutarının Tahsili Nedir?

o Forfaiting Finansmanının Üstünlük ve Sakıncaları Nelerdir?

§ Üstünlükleri Nelerdir?

§ Sakıncaları Nelerdir?

4. Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi – Eximbank Kredisi

o Kısa Vadeli İhracat Kredileri Nelerdir?

§ Sevk Öncesi İhracat Kredileri Nelerdir?

§ Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat Kredisi Nedir?

§ İhracata Hazırlık Kredileri Nelerdir?

§ KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri Nelerdir?

o Özellikli Krediler Nelerdir?

§ Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi Nedir?

§ Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Nedir?

§ Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı Nedir?

o Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler Nelerdir?

§ Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu/Havayolu) Nedir?

§ Turizm Pazarlama Kredisi Nedir?

o İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler Nelerdir?

§ İhracat Finansmanı Programı Nedir?

§ İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi Nedir?

o Ülke Kredi/Garanti Programı Nedir?

o İhracat Kredi Sigortası Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA