0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ENTEGRASYON (MİKRO) EĞİTİMİ

Entegrasyon (mİkro) Eğitimi : Muhasebe paket uygulaması kullanarak personel işlemlerinin yapılacağı eğitimdir. Entegrasyon (mİkro) eğitiminin genel amacı personel bilgi sisteminin mikro uygulama programı ile veri tanım girişlerinin yapılarak sistemden muhasebe ve yönetime anlamlı verilerin üretilmesini uygulayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Entegrasyon (mİkro) Eğitimi – Bilgi Alanları ve Tanımlaması

o Şirket Parametreleri Nelerdir?

§ Genel Parametreler (116111) Nelerdir?

§ Firma Çalışma Parametreleri Nelerdir?

§ Tahakkuk hesaplama parametreleri nelerdir?

§ Özel sigorta işlemleri nelerdir?

§ Tahakkuk yuvarlama parametreleri nelerdir?

§ Tahakkuk görsel parametreleri nelerdir?

§ Diğer parametreler nelerdir?

§ Çalışma / Ek kazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) Nelerdir?

§ Departman Tanımı (116120) Nedir?

§ SSK Tanımları (116130) Nelerdir?

§ İŞKUR Tanımları (116131) Nelerdir?

§ Görev Tanımları (116140) Nelerdir?

§ Bölge Tanımları (116195) Nelerdir?

§ Sendika Tanımları (116150) Nelerdir?

§ Yasal Parametreler Nelerdir?

o Personel Bilgilerinin Tanımı Nedir?

§ Personel Sicil Kartı Nedir?

§ Borç Entegrasyon Kodları Nelerdir?

§ Alacak Entegrasyon Kodları Nelerdir?

§ Puantaj Bilgilerinin Girilmesi Nasıl Yapılır?

§ Personel Puantaj Kartları (112100) Nelerdir?

o Personel Programına Özgü Bazı Kısayol Tuşları Nelerdir?

o Tahakkuk Kesinleştirme (112700) Nasıl Yapılır?

§ Kesinleşmiş Tahakkuk İptali (112800) Nasıl Yapılır?

§ Personel Puantaj Silme (112600) Nasıl Yapılır?

2. Entegrasyon (mİkro) Eğitimi - Raporlar

o Serbest Zarf Dökümü (113160) Nasıl Yapılır?

o Genel İcmal Raporu (113211) Nedir?

o Ücret Bordrosu Nedir?

o Personel durum raporu (113310) nedir?

o Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

o Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

o Servis İşlemleri Nelerdir?

§ Personel Toplu Puantaj Öndeğer Girişi (112300) Nasıl Yapılır?

o Mesajlar ve Hataların Giderilmesi Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA