0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL FAZLA MESAİ HESAPLAMA

Microsoft Excel programı yapacağımız bütün hesap işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Microsoft Office programları arasında en çok kullanılan program olan Excel ile işyerimizde yapılacak bütün işlemleri rahatlıkla yapabiliriz.

İşyerlerinde stok takibi, çalışan ücret hesaplaması, her türlü çizelge ve listeleme işlemleri için rahatlıkla kullanılan Excel aynı şekilde fazla mesai hesaplaması içinde kulllanılabilmektedir.

Fazla Mesai Hesaplama Excel

Fazla mesai , İşçinin haftalık/aylık çalışması gerekenden fazla çalıştığı saatler için her işçi için ayrı ayrı hesaplanması gereken bir durumdur. İş kanununa göre haftalık 45 saat üzerinde çalışılan her bir saat fazla mesai olarak tanımlanmıştır. O nedenle her işçi için ayrı ayrı veri girilmesi ve hesaplamaların o veriler için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Fazla Mesai Hesaplama Tablosu Excel

Her işte olduğu gibi fazla mesai hesaplama içinde Excel rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi Excel kullanarak fazla mesai hesaplama tablosu oluşturalım. Öncelikle tablomuzda kullanmamız gereken bilgileri belirlememiz gerekiyor. Belirlenen bu bilgileri kullanarak tablomuzu hazırlayalım. Resim1’de gerekli olan veriler kullanarak bir şablon oluşturuldu.


Fazla Mesai Hesaplama Tablosu Excel

Resim1 ’de olduğu gibi bir şablon işimizi fazlası ile görecektir. Bu şablona gerek oldukça diğer bilgilerde eklenebilir.

Resim1 ’de ki şablonda girilmesi gereken alanlar Tarih alanı, Personel Adı Soyadı alanı, Normal Saat Ücreti, Fazla Mesai Saati alanları olarak düşünüldü. Bu alanlardan yeşil renkli olan yerlere biz veri gireceğiz. Diğer alanları ise formül yazarak kendiliğinden oluşmasını sağlayacağız.

Fazla Mesai Saat Ücreti nedir? Nasıl bulunuyor?: Fazla mesai ücretinin bulunması için normal saat ücreti kullanılıyor. Normal saat ücretinin %50 fazlası alınıyor. Kanun bu şekilde belirlemiş. Yani saat ücreti 10 TL ise fazla mesaiye kaldığında saat ücreti 15 TL oluyor.

Bu alan için kullanılan değeri bulmak için birkaç yöntem var. Onlardan herhangi birisi kullanılabilir.

Resim2 ’de olduğu gibi fazla mesai saat ücretinin hesaplanması için D3 hücresindeki değerin(Normal Saat Ücreti) %150 li fazlası hesaplatıldı. Resim3’de de aynı sonucu üreten formül başka şekilde kullanıldı. Size göre hangisi kolay ise onu kullanabilirsiniz.


Fazla Mesai Saat Ücreti nedir?
Fazla Mesai Saat Ücreti Nasıl bulunur?

Mesai Saati Hesaplama Excel

Yukarıdaki yapılan öğreniğimizi geliştirelim bunun için personel sayısını artıralım. Tablomuz haftalık olarak sonuçlar üretsin.


 Mesai Saati Hesaplama Excel

Çalışmamızı biraz daha geliştirdik. Resim4’de olduğu gibi raporumuzu bu şekilde haftalık alabiliriz. Haftalık olarak toplamlar bölümü olursa takip etmemiz daha kolay olabilir. Hatta kişi bazında haftalık liste almak istersek eğer; alt toplamlar işlemi yaptırarak personel bazında haftalık toplamları oluşturabilirsiniz.

Aynı şekilde kişi bazında süzme işlemi yaptırdığınızda da kişi bazında sadece o kişinin verilerini listeleyebiliriz.


 Mesai Saati Hesaplama Excel Resim

Resim5 ’de olduğu gibi tablomuzu süz işlemine tabi tuttuğumuzda sadece o kişiye ait veriler listelenecektir.

Excel Hesaplama

Excel programını tam randımanlı ve bilinçli kullandığımızda yapılamayacak hesap ve rapor işlemi yok gibidir. O nedenle bilinçli ve verimli Excel kullanımı için kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Kendinizi geliştirirken yapılan örnekleri tekrar etmeli kendinize göre yeni senaryolar oluşturarak yeni çalışma sayfaları oluşturmalısınız. Excel’i verimli kullanmayı öğrenmek için yapılması gerekenlerin başında ise bu işi profesyonel şekilde yapan kurum, kuruluş ve kurslardan yardım almaktır.

Mesai Hesaplama Formülü

Fazla mesai hesaplama formülü için kendinizde bir çalışma yapabilirsiniz. İşyerinizin durumuna göre nasıl bir tablo ve liste lazım olacaksa onları kullanarak işinize yaracak formül oluşturabilirsiniz. Bu işlem birazda zamanla ve ihtiyaç duymayla alakalıdır. Sıklıkla yaptığınız işleriniz için belli bir şablon hazırlayıp yeni verileri o şablona girerek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Mesai Hesaplama Programı

Bazı işlemler için hazır program kullanmak işlerin hızlı ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Mesai hesaplama programı da bunlardan birisidir. Bu tür program excel üzerinde olabileceği gibi programlama dilleri kullanarakta bu amaca yönelik program hazırlatılabilir. Yada piyasada var olan bu iş için yazılmış programlar kullanılabilir.

Excel Maliyet Hesaplama

Basit işlemler için Excel kullanılabildiği gibi komplike işlemler içinde kullanılabilir. Evimizin bütçesini Excel ile tutabildiğimiz gibi satılan bir malın maliyetini bulma içinde exceli kullanabiliriz.

Excel ile maliyet hesaplama işlemi yapabilmek için şu şekilde bir basit senaryo oluşturalım. Semt pazarında ayakkabı satıcısıyız. Gittik toptancıdan yeni ayakkabılar aldık. Bunları pazarda satacağız. Resim6’da olduğu gibi basit bir gider tablosu oluşturduk. Aldığımız malı zarar etmeden sata bilmemiz için aklımıza gelen giderleri çıkardık. Alınan malın 1 haftada satılacağı düşünülerek giderler haftalık olarak yazıldı.


 Excel Maliyet Hesaplama

Resim7 ’de görüldüğü gibi harcamalarımızı elimizde bulunan ayakkabı adedi olan 100 rakamına böldüğümüzde her bir ayakkabının bize maliyetinin 67 TL olduğu ortaya çıkacaktır. Satacağımız her bir ayakkabıdan kar edebilmemiz için bize maliyeti olan 67TL’den yukarı satmamız gerekmektedir.


 Excel Maliyet Hesaplama Resim

PAYLAŞ


 OFİS DATA