0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL KASA DEFTERİ

Microsoft Excel geçmiş dönemlerde oldukça fazla kullanılırken içeriğindeki bazı yetersizlikler nedeniyle çok büyük işletmeler tarafından tercih edilmiyordu. Bunun ana nedeni yeterli sayıda satır ve sütun olmaması ve aynı anda tek Excel dosyasının farklı kişiler tarafından kullanıma olanak vermemesiydi. Belki kullanım sayısında değişim olmadı ancak Satır ve sütun sayılarındaki artış nedeniyle özellikle Excel kasa defteri fazlaca tercih edilmekte. Yüksek bedellerle satılan ticari programlar yerine MS Excel her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.

Microsoft Excel’in en cazip yönü formüllerle desteklenmesi ve bu sayede olası değişikliklerin raporlarda da anında etki göstermesi. Ayrıca grafiklerle destekleniyor olmasını da farklı bir tercih nedeni olarak gösterebiliriz. Özellikle Pivot Table sayesinde arzulanan raporların hazırlanması da oldukça ciddi kolaylıklar sunmaktadır. Birçok işletme personel takibinde Excel’den yararlanırken Excel kasa defteri olarak kullanılmasında da fazlaca kullanıldığı aşikar.

Excel Kasa Defteri

Excel Formülleri ile Kasa Defteri Tutma

Son versiyonlarda Excel formülleri de oldukça güncellendi ve çok daha opsiyonel olarak kullanılabiliyor. Birçok yenilik ise güncellemeler ile kullanılabilir oldu. YTL’den TL’ye geçişte olduğu gibi.

Excel’in özellikle de ticari üretim gerçekleştirilen işletmelerde fazla kullanıldığını söylemek gerek. Örneklemek gerekirse işletmelerin insan kaynakları departmanlarının vaz geçilmezleri arasındadır. Çünkü bu departman hem personelin özlük bilgilerinin tutulduğu hem de ödemelerinin gerçekleştirildiği yerdir. Bu da en doğru şekilde Excel tabloları ile gerçekleştirilebilecektir. Hatta Excel makroları sayesinde tekrarlayan işlemler kolaylıkla yapılabilecektir. Bu konudan söz ederken bir defa girilen Excel formülleri sayesinde yenilenen işlemlerde tekrar tekrar yapmaya gerek kalmayacaktır.

Aslında Microsoft Excel uygulamasını sıradan bir ofis yazılımı olarak değerlendirmek de hatalı olacaktır. Çünkü Excel program mahiyetindedir ve bir ticari programın gerçekleştirebileceği pek çok şeyi gerçekleştirebilmektedir. Excel sadece personel takibinde ya da Excel kasa defteri olarak kullanılmaz tabi. Öyle olsa çok büyük hükmü de olmaz.

MS Excel aynı zamanda cari takibinde de çok güzel yanıtlar verebilir. Müşteri takip etmek zorunda olan işletmeler için hem metin hem de matematiksel işleme olanak veriyor olması nedeniyle Excel çok ideal tercih olabilmektedir. Bu sayede hem Excel kasa defteri, hem cari hesaplar hem de personel takibi aynı platformda yapılabilecektir. Hatta aynı dosya içerisinde birden fazla hatta çok sayıda Excel sayfası oluşturulabilecek ve işlemler de kolaylıkla yapılacaktır.

Excel Kasa Defteri

Microsoft Excel formülleri sayesinde yapılacak olan işlemlerin de hata payı tamamen ortadan kalkmaktadır. Doğru formüllerin bir defa girilmesi ve çok sayıda hücreyi de bu formüllerin kapsamasının sağlanması ile ileride girilecek yeni verilerin hesaplama yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Görüldüğü üzere kolay bir şekilde MS Excel ile personel takibi yapabileceğiz. Aynı zamanda cari takibi de yapabileceğiz. Hatta Excel kasa defteri tutup ürünlerimizin alım satım işlemlerini de takip edebileceğiz. Ürün takibi dediğimiz sama sadece ürünün satışı ve alışı olarak değerlendirmek de hatalı olur.

Excel Stok Takip İşlemleri

Bir ürünün satış fiyatının belirlenmesi için maliyetler toplamının da belirlenmesi gerekir. Öyleyse oluşturulacak olan Excel çalışmamızda bir ürünün satışa hazır olana kadarki aşamalarındaki maliyetlerinde takip edilmesi gerekir. Kar oranı ise işletmelere göre farklılık gösterecektir. Ayrıca üretimi tamamlanmış olan bir malın satışının çok kısa sürede satışı da mümkün olamayabilir. Bu durumda stok takip işleminin de Excel yardımı ile gerçekleştirilebileceğini bilmemiz gerekir. Bununla birlikte gelişen teknoloji sayesinde bazı çalışmaların internet üzerinden yayımlanması da ihtiyaç dahilinde olabilecektir. Zaten birçok muhasebecilerin kullandığı programlar Excel dosyalarının veri tabanına aktarımına ya da veri tabanında bulunan bilgilerin Excel olarak indirilmesine olanak sağlar. Bu pencereden bakacak olursak da MS Excel programının diğer programlar ile entegre çalışması çok özel bir gereksinimdir. Bakıldığında Excel web özelliği tam da aranan niteliklere uygun bir özelliktir.

Daha kaba bir terim ile ifade etmemiz gerekirse günlük defter tutma alışkanlıkları MS Excel ile rafa kalkmıştır. Sadece kanuni yükümlülükler gereği tutulması zorunlu olan defterlerin elle tutulması yeterli olacaktır ki dijital bir çağa girdiğimiz şu dönemlerde yapılan yasal düzenlemeler bu tür verilerin de elektronik ortamda tutulmasına olanak sağlamaktadır. Excel kasa defteri uygulamaları ticari işletmelerin hemen her konuda ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

Excel Kasa Defteri

Excel kasa defteri İçin Yeterince Büyük mü?

Tüm çalışmalarımızı tamamladık ve formüllerimizi hazırladık. Artık yeni girilecek veriler için ve düzenleme yapılacak alanlar için tüm koşullar hazır. Ancak belirli aralıklarla bazı istatistiklerin çıkarılması gereksinimi var. Belirli tarih aralığında yapılan satış miktarlarını görmek, ürünlerin satış oranlarını gözlemlemek ya da personelin performans analizlerini çıkarmak gibi. Hatta bu verilerin grafiklerle desteklenmesini istiyoruz. İşte bu aşamada da en büyük yardımcımız MS Excel olacaktır.

Excel kasa defteri çalışması eklenecek olan özet tablolar sayesinde istenilen istatistik raporlarını bize sunabilecektir ki ayrıca bir istatistik programına ihtiyaç duymayacak ya da rapor uygulamalarından destek alma gereksinimi olmayacak. Bu çıkarılan raporların farklı şablonlardaki grafiklerle desteklenmesi de olası sunum ihtiyaçlarını görecektir.

Excel 2010 versiyonu ile gelen 1048576 adet satır ve XFD’ye kadar ulaşan sütun sayıları sayesinde büyük ticari yazılımlara yüksek meblağlar ödemeye gerek olmadığını yineliyoruz. Unutmayalım ki bu sayılar tek Excel sayfası için geçerli. Aynı Excel sayfası içerisinde 255 sayfa açılacağını varsayarsak bu sayıların nerelere kadar ulaşabileceğini siz yorumlayabilirsiniz.

PAYLAŞ


 OFİS DATA