0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL NEDİR NE İŞE YARAR?

Excel, sayısal verileri işleme özelliği taşır. Word ile çeşitli yazılı belgeler elde edilebilirken Excel, verileri analiz etme ve işleme olanağını biz kullanıcılara güven ve kalite ortamını hat safhada tutarak sunmaktadır.

Hesap tabloları, satış istatistiklerini gösteren belgeler, anket raporları, personel maaş listeleri, gruplarına göre vergi kalemleri gibi sayısal bilgi içeren birçok dosyayı oluşturup yeniden düzenlemenizi ve geliştirmenizi sağlar. Ancak Excel’in becerileri sadece klavyeyi kullanarak yapacağınız ya da yazacağınız sayısal verileri hesaplamakla sınırlı değildir.

Excel ile Gerçekleştirilebilecek Görevler

Sayısal Veri İşleme: Excel’in sayısal hesap ve analiz kabiliyeti ile mali analiz tabloları, satış istatistikleri, nüfus sayım raporları, personel maaşları ve SSK primleri, anket raporları, tarihe göre gruplanmış faturalar ve ödeme tarihleri listesi, bilimsel deney tabloları gibi birçok dosya kolayca hazırlanabilmektedir.

Liste Oluşturma ve Düzenleme: Envanter, katalog, ürün ağacı tabloları, ham madde ve stok takip tabloları, personel listesi, hesaplar tablosu gibi birçok farklı çeşitte dosyalar oluşturulabilmekte ve düzenlenebilmektedir.

Grafik Oluşturma: Excel ile hesaplanıp işlenen veriler grafiksel görünümler olarak yansıtılabilmektedir. Örneğin; aylara göre bütçe hedeflerini ve durumunu karşılaştıran çizimsel bir grafik oluşturulabilir.

Çizimler ve şekiller: Excel verilerinin görsel anlamda ifade edilmesi için Smart Art grafikleri ve çeşitli çizimler kullanılabilmekte. Böylece bazı bilgilerin altı çizilerek ön plana çıkması sağlanabilmektedir. Excel Nedir Ne İşe Yarar

Farklı Verilerle Çalışma: Excel, kullanıcı tarafından elle girilen verilerin dışında harici kaynaklarda bulunan verileri de alıp hesaplama yapabilmektedir. Örneğin; Oracle 11g veri tabanındaki bir tablodaki bulunan verileri, Excel belgelerine aktarmak mümkündür. Bunun için 3. taraf yazılımlardan veya veri tabanını kullanmakta olan uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Makro Kullanımı: Bazı karmaşık işlevler makro kullanarak basitçe gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer Programlardan Yararlanma: Excel ile oluşturulan çalışma sayfaları, grafikler ve sonuçları gösteren çizimler, birkaç tıklama ile birer Power Point sunumuna aktarılabilir veya Word belgesine verilebilir.

Son olarak ; Excel belgeleri Adobe Acrobat Reader belgesi olan PDF olarak da kaydedilip kullanılabilmektedir. Excel, günümüzde en büyük geliştiriciler arasında kendine yer bulmuş ve sistemini, grafiklerini, yeteneklerini, kitlelerini her geçen gün geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmiştir.

Excel, hemen hemen her bilgisayarda standart olan programlar arasında sayılmaya balşamıştır bile.

PAYLAŞ


 OFİS DATA