0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL ORTALAMA VADE HESAPLAMA

Piyasada iş yapan irili ufaklı firmalar bütün alacak verecek işlemlerini nakit olarak halletmezler. Tahsilâtlarını bazen kıymetli evrak denilen çek senet ile de yaparlar. Firmalar arası ödemeler için genellikle çek ve senet başta olmak üzere kıymetli evraklarda kullanılmaktadır.

Çek ve senetler genellikle ileri vadeli ödemeler için borçlu firma tarafından alacaklı firmaya verilir. Öyle durumla olur ki bir firmadan ileriye dönük birçok kıymetli evrak(Çek, Senet) alınmış olabilir. Alınan bu çek ve senetlerin hepsinin bir tarihte ödenmesi durumu meydana gelebilir. Böyle bir durumda bütün çek ve senetlerin hangi tarihte ödemesinin uygun olacağının belirlenmesi için ortalama vade hesaplaması yapılmalıdır.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki resimdeki örneğe benzer bir tablomuzun olduğunu varsayarak Excel Ortalama Vade Hesaplama işlemini bu örnek üzerinde yapalım. Açıklamada da yazıldığı gibi AKAT BOYA AŞ.'nin yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda bu çeklerin hepsinin bir anda ödenmesi için ortalama bir vade hesaplanmasına karar verilmiştir. Hem bizim firma için hem de karşı firma için uygun olan ortalama bir vadenin hesaplanması gerekmektedir.

Ortalama Vade Bulma

Ortalama Vade bulma işlemi aslında basittir işin mantığı kavranınca ve işlemler Excel’de formüllere dökülünce her şeyi sizin için Excel hesaplayacaktır. Para birimi simgelerinin sayıların yazıldığı hücre içinde gözükmesini yaparak tablomuzun anlaşılır gelmesini sağlayalım.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Örneğimizde sayıların arkasında para birimi simgesinin çıkmasını ayarladık. Hazırlayacağımız tablolarda ve listelerde özellikle para olarak yazılan değerlerde paranın cinsinin ne olduğunu göstermek bazı durumların önüne geçecektir.

Ortalama Vade Nasıl Hesaplanır?

Excel kullanarak ortalama vade nasıl hesaplanır sorusuna yazımızı takip ederek ve yapılan örnekleri yaparak cevap bulabilirsiniz. Yapmanız gereken verilen örneğe benzer bir uygulamayı yapmaktır. Bu yazı diğer yazılarımızda olduğu gibi her şeyi basit ve anlaşılır anlatmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Takıldığınız yerde sitemiz üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Ortalama Vade Nasıl Bulunur?

Ortalama vade nasıl bulunur? Ortalama vade bulmanın mantığını şu şekilde açıklamak doğru olacaktır. Her çeke ait vade ile tutarın çarpımı ile bir değer oluşacaktır. Bu değerlerin toplamını tutara bölünmesi bize ortalama vadeyi verecektir. Bunu örneğimiz üzerinde gösterelim.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Örneğimizde de görüldüğü gibi vade tarihi(B2) ile D2 hücrelerinin çarpımı ile E2 hücresindeki çok basamaklı sayı elde edildi.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Örneğimizde E11 hücresine =TOPLA(E4:E9) formülü ile E4-E9 hücrelerinin genel toplamını aldık. Bu toplamı ortalama vade hesaplamasında kullanacağız.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

E13 hücresinde gösterilecek olan ortalama vade tarihini bulmak için E11 hücresindeki toplam rakamını çeklerimizin tutarının genel toplamını gösteren D11 hücresine böldüğümüzde karşımıza çıkan tarih bizim aradığımız ortalama vade tarihidir.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki örnekte yaptığımız işlemlerde hata yoktur. Lakin istediğimiz tarih bilgisine ulaşamadık. Ortalama vade tarihi elde etmek için yapılması gereken küçük bir iş kaldı. Ortalama vade tarihinin gösterileceği hücre olan E13 hücresinin özelliğini tarih olarak değiştirmemiz gerekiyor.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Ortalama vade bilgisinin çıkacağı hücrenin özelliği Kısa Tarih olarak değiştirildiğinde karşımıza aradığımız ortalama vade tarihi çıkacaktır.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Alacaklarımıza karşılık verilen çeklere ait ortalama vade hesaplaması yapıldı. İnternet üzerinde bu ve buna benzer işlemleri yapabilmek için aramalar yapıyorlar. Genellikle çek Ortalama Vade Hesaplama Excel şeklinde aramalar yaparak problemlerini çözmek için arayış içine giriyorlar. Hazırladığımız bu örnek doküman ile sizlere bu konuda yardımcı olmayı hedefledik. Sizde istediğiniz verileri kullanarak çek ortalama hesaplama işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

Ortalama Vade Hesaplama Excel Tablosu

Yukarıdaki örnek biraz daha geliştirilebilinir. Ortalama vade hesaplama için tablo hazırlanabilir. Hazırladığınız tabloda eklenecek bilgileri belirleyip neler olacaksa onları bir kere tespit edip tablonuzu hazırlayarak şablon şekline getirirsiniz. Elinizde olan farklı firmalara ait çeklerin ortalama vadesini bulmak istediğinizde hazır olan tabloya bilgileri girerek o firmaya ait çeklerin ortalama vadesini bulmuş olursunuz.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki resimdekine benzer bir tablo hazırladığınızda bütün vade hesaplama işlemleriniz için kullanabilirsiniz.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Tabloda kullanılan formülleri sizler için açık hale getirdim. Kendi işleriniz de hücre isimlerini değiştirerek faydalanabilirsiniz.

Bu tabloda gözükmemesi gereken bir yer var o sütunu gizlediğinizde bütün vade hesaplama işlemleri için kullanışlı bir şablon hazırlamış olursunuz.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Hazırladığımız şablonu hangi firma için kullanacaksanız onun adını C2 hücresindeki Firma Adı girilen yere yazarsınız. Çeklere ait tarihleri B4 – B23 arasındaki hücrelere girersiniz. Çek tutarlarını ise C4-C23 hücrelerine girersiniz. Girilen çek bilgilerine göre otomatik olarak ortalama vade hesaplanacaktır.

Ortalama Vade Hesaplama Formülü

Ortalama vade hesaplamada genel kural vade ile tutarın çarpılması ile çıkan rakamların toplanmasıdır. Tutarlar ve vadeler burada önem arz etmektedir. Ortalama vade hesaplama formülü yazabilmek için elimizde en az 2 tane çek ya da senet verisi olması lazım ki bunların ortalaması bulunabilsin. İki daha çok kıymetli evrakın ortalama vade hesaplaması yapılabilinir.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi formül şekline çevirmek son derece kolaydır. Öncelikle çeklerin tutarlarının toplamını bulmak gerekiyor. İkinci adımda ise Tutarlar ile tarihlerin çarpımlarının toplamını buldurmamız gerekiyor. İşlem toplamlarını tutar toplamlarına böldüğümüzde bize ortalama vadenin tarihini verecektir.

1. TOPLAM = ÇEKLERİN TUTARLARININ TOPLAMI

2. İŞLEMLER = TARİH * TUTAR

3. İŞLEM TOPLAMLARI = İŞLEMLERİN TOPLAMI

4. ORTALAMA VADE = İŞLEM TOPLAMLARI/ TOPLAM

Şeklinde formülü yapılabilir.

Ortalama Vade Hesaplama Programı

Çekler ve senetler ile çok işlem yapan bir işle meşgul oluyorsanız eğer kendinize ait Ortalama Vade Hesaplama programı oluşturabilirsiniz. Bu program sayesinde tekrar tekrar aynı formülleri ve tabloyu çizmenize gerek kalmaz. Bir tane tablo çizerek gerekli düzenlemeler ve formülleri bir defa yaparak gerek olduğu zamanlarda hazırladığınız bu şablonu kullanabilirsiniz. Bu işlem için Excel’i ileri seviyede öğrenip kendi Excel programını yapabileceğiniz gibi sırf bu iş için yazılmış özel programlarda mevcuttur gerek olursa onları da işlerinizin düzeni için kullanabilirsiniz.

Ağırlıklı Ortalama Hesaplama Excel

Ağırlıklı ortalama hesaplama yapabilmek için her türlü veri önemlidir. Örneğimiz çekler üzerine olduğu için çeklerin vadesinin yanı sıra tutar rakamı da önemlidir. Uzun vadelere sahip ama tutarları düşük çekler ile kısa vadelere sahip tutarları yüksek çeklerin ortalama vadeleri farklı çıkacaktır. Bunun nedeni ise her çekin vadesi ile tutarının genel toplam üzerindeki etkiye göre ortalama vade hesaplanmasındandır. Çekin tutarı bu konuda etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki örnekte dikkat edilirse AKAT BOYA ve MEGA FIRÇA diye iki firmadan alınan çekler yazılmış, her iki firmanın verdiği çeklerin tarihleri aynı günleri göstermektedir. Çek adetleri de aynıdır. Alacak toplamları da aynıdır. Her iki firmadan da 60.000 TL’lik alacak vardır. Farklı olan çeklerin tutarlarıdır. Çeklerin tutarlarındaki değişim nedeniyle ortalama vade tarihlerinde 3 aylık bir farklılık vardır. Birinci firmanın verdiği çeklerden büyük tutara sahip olan çekin vadesi en son olduğu için ortalama vade hesaplanırken ona göre etki yapmış ve ortalama vade tarihini geriye atmıştır.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

Yukarıdaki örneğimizde birinci firmanın en yakın tarihli çeki ikinci firmada en uzak tarih olarak girildiğinde vade üzerinde 6 aylık bir geri atmaya sebep olmaktadır. Birinci firmada ortalama vade tarihi olarak 17.02.2017 tarihi hesaplanırken ikinci firmada ortalama vade tarihi olarak 24.08.2017 tarihi hesaplanmaktadır.

Excel Ortalama Hesaplama

Excel programı genel olarak hesaplama için kullanılır. Hesaplama işlemlerinde kullanacağımız bir çok fonksiyonun yanı sıra kendimizin de oluşturacağı formüller ile excel’de matematiksel işlemler başta olmak üzere bir çok alanda hesaplama yapabiliriz. Excel ortalama hesaplama yapabilmek için bir örnek yapalım. Ortalama hesaplama programı gibi işlemler için program yapılması gerek yoktur. Bir tane şablon hazırlanırsa girilen sayıların ortalamasını o tablo üzerinde aldırdığınızda sorun çözülecektir.

Excel Ortalama Vade Hesaplama

PAYLAŞ


 OFİS DATA