0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL DE SATIR SABİTLEME

Microsoft Excel programı ile hesaplama işlemi, tablolama işlemi ve raporlama işlemleri kolaylıkla yapılabilirken çok sayıda satırlardan oluşan listelerde bazı zaman başlık satırının sabitlenmesi gerekebilmektedir. Burada ki ana amaç sütunlardaki verilerin alt satırlara indiğinde neyi ifade ettiğini anlamaktır. Excel de satır sabitleme yapılabileceği gibi sütun sabitleme işlemi de gerçekleştirmek mümkündür.

Aşağıdaki resimde bir öğrenci listemiz var. Bu liste ekrana yükseklik olarak sığmadığı için alt satırlarda bir öğrencinin verilerinde düzeltme yapılmak istendiğinde en üstte yer alan sütun bilgilerini gösterir hücreler aşağıya indikçe üstte kalacak ve hangi sütünün hangi bilgileri içerdiği karışabilecektir. Bunun için Excel de satır sabitleme yapılması gerekmektedir. Böylece satırlar aşağıya inilse de sütun bilgileri hep en üstte kalacaktır.

Excel'de Satır Sabitleme

Aşağıda ise Excel satır kilitleme yapılmamış olduğuna dair görsel bulunmaktadır. Görüldüğü üzere en üst satır ekrandan kaybolmuş ve hangi sütunda hangi verilerin olduğu görülmemektedir.

Excel'de Satır Sabitleme

Excel de satır sabitleme işlemi çok fazla satırdan oluşan tablolar açısından çok önemlidir. Bunu yapmak için ise ayrıca bir Excel formülleri ihtiyacı olmayacaktır.

Excel Üst Satırı Dondurma İşlemi

Excel de satır sabitleme işlemi Görünüm sekmesi altında bulunan bölümleri dondur araç çubuğu ile kolayca gerçekleştirilebilir.

Excel'de Satır Sabitleme

Bu işlemde oluşturulan tablonun ne kadar aşağıya uzadığı önemlidir. Bu durumu etkileyen unsur ise kullanılan satır sayısı ve Excel satır yüksekliği olarak karşımıza çıkar. “Bölümleri Dondur” seçeneğinin altında üç ayrı alternatif sunulacaktır. “Hücreleri Dondur”, Üst Satırı Dondur” ve “İlk Sütunu Dondur”. Excel de satır sabitleme işlemi genellikle en üst satıra uygulanır. Ama ekstrem durumlar da oluşabilir.

En çok kullanılan işlem olan üst satırı dondurmak için herhangi bir hücreyi seçmeye gerek yoktur. Sadece açılan seçeneklerden Üst Satırı Dondur seçeneğinin seçilmesi yeterli olacaktır.

Excel'de Satır Sabitleme

Görüleceği üzere ilk satırın dondurulmasından sonra tabloda en aşağıya insek dahi en üst satır hep ekranda kalacaktır.

Excel'de Satır Sabitleme

Excel İlk Sütunu Dondurma

Bu işlemi yani Excel sütun sabitleme işlemini de aynı ekrandan gerçekleştirmek mümkündür. Sadece açılan menüden en altta yer alan ilk sütünü dondur seçeneğinin tıklanması yeterli olacaktır. Tablonun aşağısına inildikçe solda yer alan ilk sütun daima sabit kalacaktır.

Excel'de Satır Sabitleme

Excel Hücre Sabitleme

Aslında bu işlem de Excel de satır sabitleme ya da ilk sütunu dondurma işlemine benzemektedir. Sadece dondurulması istenen hücrelerin seçilmesi gerekir. Bu yapılması durumunda alt satırlara inildikçe sabitlenen hücreler hep ekranda kalacaktır. Hem sütunu hem de satırı sabitlemek için de ideal bir yöntem olacaktır.

Excel'de Satır Sabitleme

Sabitlenen Hücreleri Çözme

Excelde satır sabitleme ya da sütun sabitleme yaptık ancak daha sonra bu sabitlemeyi kaldırmak istiyoruz. İster Excel satır sabitleme olsun ister sütun sabitleme olsun tek hamlede bu kilitleri çözmemiz mümkündür. Bunun için de “Görünüm” menüsü altında yer alan “Bölmeleri Dondur” araç çubuğu tıklandığında “Bölümleri Çöz” seçeneğinin tıklanması gerekir.

Excel'de Satır Sabitleme

PAYLAŞ


 OFİS DATA