0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL TOPLAMA FORMÜLLERİ

Excel denilince akla ilk gelen şey sanırım toplama işlemidir. Excel ve benzeri elektronik tablolama programlarının en güzel yaptığı şeylerin başında matematiksel işlemler gelmektedir. Excel toplama formülleri başta olmak üzere Excel’in matematiksel işlemleri yapmadaki başarısı sayesinde Excel’i devasa bir hesap makinesi gibi kullanabilirsiniz. Excel içinde bize sunulan fonksiyonlar sayesinde çok büyük veriler üzerinde yapılacak işler çok kolay hale gelmektedir.

Excel Toplama Formülleri incelendiğinde Excel ile matematik işleri yapmanın çok kolay ve basit olduğu görülecektir. Excel’de toplama, çıkarma başta olmak üzere matematik işlerini yapmak normal hayatta yaptığımız hesap kitap işlerini Excel üzerinde yapmak gibidir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte basit bir tablo yapılmıştır. Bu tabloda günlük çözülen soru sayıları tablo şeklinde gösterilmiştir. Excel toplama formüllerini kullanarak hem öğrenci bazında hem de gün bazında işlemler yapılabilir.

Excel Toplama Formülü

Excel formülleri arasında en çok ve sık kullanılan formül tahmin ediyorum ki Excel toplama formülüdür. Her türlü çalışma sayfasında matematiksel işlemler mutlaka vardır. hal böyle olunca toplama formülü Excel kullanırken en çok kullanıldığımız formüllerden birisidir.

=TOPLA(123;245;678) Topla ile birlikte direk sayıları toplatabiliriz. (3 sayı toplanıyor)

=TOPLA(C4;C5;C7) Topla ile hücre isimleri verilerek hücre içeriklerini toplatılabiliriz. (3 hücre içeriği toplanıyor)

=TOPLA(C4:C11) Topla ile hücre gruplarının içeriği toplatılıyor (C4 ile C11 arasındaki hücrelerin içeriği toplatılıyor)

Excel Formülleri

Çalışma sayfasında kullanacağımız Excel formülleri sayesinde işleri kolay ve hatasız yapabiliriz. Excel toplama işlemi için genellikle TOPLA() fonksiyonu kullanılmaktadır.

TOPLA() fonksiyonunun yazımı basittir. =TOPLA(Sayı1;Sayı2;…Sayı256) şeklinde yazım şekli vardır. Topla fonksiyonu ile birlikte aynı anda 255 tane sayı toplatılabilir.

Excel formülleri nde kullanacağımız bütün fonksiyonları klavye ile direk yazıp kullana bileceğiniz gibi fX işlev ekle düğmesine basarak da Excel’in fonksiyon kullanım sihirbazının yardımcı olmasını sağlayabiliriz.

Excel Toplama Formülleri

Topla fonksiyonu Matematik ve Trigonometri Fonksiyonları arasındadır. Sonucun gözükmesini istediğiniz hücrede iken fX düğmesine basarsanız fonksiyon listesi ekrana gelecektir. Topla fonksiyonu matematik ve trigonometri fonksiyon grubu açılarak seçilmelidir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örneğimizde Topla fonksiyonu otomatik olarak C4 ile C11 hücrelerini formüle ekledi. Eğer toplam alacağımız yer burası ile Tamam’a tıklayarak Topla formülünün yazımını tamamlayabilirsiniz. Excel’de hücre aralığı seçilecekse hücre isimleri arasında : (iki nokta üst üste) konulması gerekiyor.

Topla(A1:C20) denildiğinde A1 hücresinden C20 hücresine kadar olan alanı işaret etmektedir ve bu alandaki bütün sayılar toplanacaktır. Aynı anda birden çok grup kullanılabilir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi farklı hücre aralıkları farklı sayı gibi işleme tabi tutulmaktadır. Her grup Excel tarafından bir sayı gibi algılanmaktadır.

Excel Toplama Formülleri

En çok kullanılan fonksiyonlar genellikle Otomatik Toplam, Ortalama, Sayıları Say, En Büyük, En Küçük gibi fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlara direk erişim sağlanması ekranın sağ üst tarafındaki açılan menü kullanılabilir.

Topla fonksiyonu için kullanmak isterseniz klavye kısa yolu “Alt ile birlikte =“ tuşudur. İkisine birlikte basıldığında Excel basılan hücreye Topla() formülünü yazacaktır.

Excel Formülleri Ortalama

Excel’in en çok kullanılan bir diğer işlevi de ortalama almaktır. Ortalama kaç sayı toplanmışsa toplamın sayı adedine bölünmesi ile bulunmaktadır. Ortalama işlemi için Excel formüllerinde ORTALAMA() fonksiyonu kullanılmaktadır. Kullanımı ve yazımı aynı Topla() fonksiyonunda olduğu gibi kolay ve basittir. =ORTALAMA(A1:A20) şeklinde kullanılır. Ortalama alınacak hücreye direk yazılabilineceği gibi fX işlev ekle düğmesi yazılabilinir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte bir öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü soruların ortalaması alınacaktır. Öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü soruların toplamı 5 güne bölünerek ortalama bulunacaktır. Hem Ortalama() fonksiyonu kullanılarak hem de ortalama fonksiyonu kullanılmadan da bu işlem yapılabilinir. =TOPLA(C4:G4)/5 şu şekilde formül yazarak basit şekilde ortalaması alınabilir. Hata olmaması için her işlem için geliştirilmiş fonksiyonun kullanılması en doğrusudur.

=ORTALAMA(C4:G4) bu formül ile =TOPLA(C4:G4)/5 şu formül aynı işi yapmaktadır. İkinci formülde bölünecek gün sayısını elimizle biz kendimiz verdik. Gün sayısı değiştiğinde bu formül yanlış sonuç üretecektir buna dikkat etmek gerekir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte de görüleceği gibi Topla() fonksiyonu kullanılarak yapılan Ortalama işleminde sorunlar oluşmuştur. 6’ncı satırdaki öğrenci ile 7’nci satırdaki öğrenci 3 gün soru çözmemiş son 2 gün soru çözmüşler ikisi de aynı adette soru çözmüş yanlış fonksiyon kullanımından dolayı ikisinin ortalaması farklı çıkmıştır. Birisinin ortalaması 30 çıkarken diğerinin ortalaması 75 çıkmıştır. Ortalama() fonksiyonu ile yapılan işlem doğru sonucu vererek girilen iki değeri toplamış ve 2 ye bölerek 75 sonucunu bulmuştur. Doğru olan budur. Diğeri ise 2 rakamı toplamış ve gün sayısını biz 5 olarak girdiğimiz için 5’e bölmüş ve sonucu 30 olarak bulmuştur. Sonuç yanlıştır.

Excel Formülleri Çarpma

Excel’de çok fazla kullanılmayan bir fonksiyondur. Çarpma işlemi için kullanılan Çarpım() fonksiyonu ile girilen sayıların birbiri ile çarpılması sağlanır. Kullanımı ve yazımı basittir. Çarpım(Sayı1;Sayı2;Say3..Sayı255) şeklinde yazılmaktadır.

Excel Toplama Formülleri

Çarpım() fonksiyonuna verilen sayıların hepsi birbiri ile çarpılmaktadır. Yukarıdaki örnekte 10X20X40 şeklinde bir işlem yaptırılmıştır. Sonuç 8000 olarak hesaplanmıştır. Aynı işlemi * kullanarak da yapmak mümkündür. =10*20*40 şeklinde bir formül yazılması aynı sonucu verecektir.

Excel Toplama Formülleri

Çarpma işlemi için yıldız (*) kullanılarak yazılan formül ile Çarpım fonksiyonu kullanılarak yazılan formül arasında pek bir fark yoktur. Aynı şekilde çalışarak aynı sonucu üretmektedirler.

Excel Toplama Formülleri

Diğer fonksiyonlarda olduğu gibi belli bir hücre grubu üzerinde de işlem yapılabilinmektedir. Yukarıdaki örneğimizde A2:A11 hücreleri Çarpım() fonksiyonu ile işleme tabi tutulmuştur. 1’den 10’a kadar sayıların çarpımı yaptırılmıştır. Sonuç ise 7 basamaklı bir sayıdır.

Excel Toplam Formülü

Excel toplam formülü için hem Topla() fonksiyonu kullanılır hem de için +(artı) işareti kullanılmaktadır.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi bu şekilde +(artı) kullanarak da toplama işlemi yaptırılabilinir. Bu şekilde formül yazmak hem zordur hem de hata yapma olasılığı çok yüksektir. O nedenle 3 taneden fazla sayı ya da hücre üzerinde işlem yapılacaksa +(artı) işareti ile işlem yapmak yerine Topla() fonksiyonu kullanmak daha doğru olacaktır.

Excel topla formülü yazımı ve kullanımı basittir.

Topla(sayı1;sayı2;sayı…) şeklinde fonksiyon yazılır. =TOPLA(H7;H9;B2;D7; D4;Sayfa2!E2) şeklinde yazım yapılabilir. Başka sayfalardaki hücrelerde işlemlerde kullanılabilir. Aynı şekilde başka çalışma sayfasındaki hücre ve hücre grupları da işlemlerde kullanılabilinir.

Excell toplama formülü aynı diğer formüller gibi yazımı ve kullanımı vardır. Excel toplama işlemi formülü yazma için fazla fonksiyon bilmenize gerek yoktur. Topla() fonksiyonunu bilmeniz yeterlidir.

Excel Toplama Formülleri

Excel Bölme Formülü

Excel’de bölme işlemi yapmak için iki yöntem vardır. Birinci yöntem “/” işareti kullanarak sayılar bölünür. İkinci yöntem ise =BÖLÜM(Pay;Payda) şeklinde formül yazılmasıdır. Excel bölme formülü olarak adlandırılacak yazım şekli =BÖLÜM(Pay;Payda)’dır. Excel bölme formülünün yazımı ve kullanımı kolaydır.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki örnekte =Bölüm() fonksiyonu kullanılarak bölme işlemi yaptırılmıştır. İller Arası mesafeye göre harcanacak benzinin kaç litre olduğunun hesabı yaptırılmıştır.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıda da görüldüğü gibi hem Bölüm() fonksiyonu hem de / işareti kullanarak bölme işlemi yaptırılmıştır. Bölüm() fonksiyonunda sonuç tam sayı şeklinde çıkarken / ile yapılan işlemde sonuçta küsuratta görülmektedir. Excel bölme formülü seçiminde hangi yöntemin kullanılacağına o nedenle dikkat etmek gerekmektedir. Sonuçlarda küsurat gözükmesi isteniyorsa formül yazımının / ile işlem yapmak daha doğru olacaktır.

Excel Çıkarma İşlemi

Excel’de yapılan işlerin çoğunda kullanılan işlemlerin birincisi toplama işlemi ise ikincisi de çıkarma işlemidir. Excel çıkarma işlemi için herhangi bir fonksiyon mevcut değildir. Çıkarma işlemlerinde kullanılan “-“ işareti ile işlemi yapmak gerekmektedir.

Herhangi bir hücreye yazılan “=10-20” Excel çıkarma formülüdür. Aynı şekilde =A1-800 ‘de Excel çıkarma işlemidir.

Excel Toplama Formülleri

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Excel çıkarma işlemi için hücreye = ile başlayan formül yazılması ve sayılar arasında – işareti konulması yeterlidir.

PAYLAŞ


 OFİS DATA