0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCELDE FORMÜLLER

Excel programını genel olarak tanımlamak gerekirse; Microsoft firmasının geliştirmiş olduğu Office program paketi içerisinde gelen basit ve karmaşık hesaplamaların yapılabildiği programın adıdır. Excel’i bu denli güçlü ve vazgeçilmez kılan şey ise içerisinde barındırdığı formüller ve formüller ile yapılan komplike işlemlerdir. Excel ilk geliştirildiği zamandan beri gelişerek şuan ki kullandığımız halini almıştır. Excel’i tam randımanlı ve verimli kullanmak istiyorsanız excelde formüller konusunu çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Excel Formülleri

Excel’i bu denli güçlü kılanın Excel formülleri olduğunu belirtmiştik. Excel formüllerini yeteri kadar bilir ve uygularsak yapacağımız işleri kolay ve hatasız yapma fırsatını yakalamış oluruz. Excel’i geliştiren Microsoft zaman içerisinde programda kullanılan formül sayısını ve çeşitlerini çoğaltmıştır.

Excelde Formüller

Ana Menüden Formüller tıklandığında fx(işlev Ekle), Otomatik Toplam, En Son Kullanılan, Finansal, Mantıksal, Metin, Tarih ve Saat, Arama ve Başvuru, Matematik ve Trigonometri, Tüm İşlevler alt formül grupları açılmaktadır. Excel’de yapılacak her işe yönelik farklı formül vardır. O nedenle formüller belli gruplar altında toplanmıştır. Yazı(Text) ile ilgili yapılacak işler farklı olduğu için bu tür işlemlerde kullanılacak formüller Metin formül grubu altında toplanmıştır. Kullanımı kolaylaştırma aranan formülü kolayca bulmak için buna benzer gruplama yapılmıştır.

Excel Dersleri

Öğrenilen her bilgiye kapıyı açan birileri varsa o konu yada o bilgi hızlı ve kalıcı şekilde öğrenilir. Bilgisayar üzerinde iş yapılan en basit programdan en kapsamlı programa kadar her türlü program için belli bir süre eğitim almak gerekmektedir. Excel’i öğrene bilmek için bu konuda kurum ve kuruluşlardan Excel dersleri alınabilir. Excel’e Giriş Kursu, İleri Seviye Excel Kursu gibi adlarla belirlenen kurslara giderek Excel konusunda kendinizi geliştirebilir excel’i işlerinizde daha verimli kullanabilirsiniz.

Excel Formül

Excel ve benzeri programlarda program içerisinde en çok kullanılan formüllerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Özellikle en çok kullanılan formüllerin başında gelen “Topla”, “Ortalama”, “En Küçük”, “ En Büyük” gibi excel formüllerinin genel mantığını iyi kavramak gerekmektedir.

Excel de Formül

Word programında metin düzenleme ve metin işlemleri ne ise Excel programında da veri işlemleri o denli önemlidir. Excel yapısı gereği veriler üzerinde işlem yapmak için geliştirilmiş elektronik tablo programlarında programların asıl güçleri formüller vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Diğer elektronik programları gibi excel de formül işlemleri de zamanla geliştirilen bir durumdur. Excel de formül kullanımı artıkça hem iş hızlanmakta hem de hata yapma oranı azalmaktadır.

Excelde Formüller

Yukarı resimde sarı renkli alanlarda da görüldüğü gibi Formüller menüsünden fX’e tıkladığımızda kursörünüzün bulunduğu noktadaki hücreye formül yazma ekranı çıkarmaktadır. Formül yazılacak hücreye “=” işareti koyarak sizden yazacağınız formülü beklemektedir. Burada dikkat edilecek noktaların başında gelen bir husus şudur; hangi hücreye formül yazılacaksa o kursörü o hücreye bırakıp fx’e basmak gerekmektedir.

Microsoft Excel Formülleri

Her program gibi Excel’de zaman içerisinde gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Zamanın şartlarına ve bilgisayar donanımlarının gelişmesine bağlı olarak programların kapasiteleri artmakta yaptıkları işler çoğalmaktadır. Önceki Excel sürümlerinde bir sayfada 65536 satır var iken şimdiki son Excel sürümünde bir sayfadaki satır sayısı 1048575 adede çıkmıştır. Microsoft firması zaman içerisinde Excel’e yeni formüller ve yeni hesaplama yöntemleri eklemiştir.

Excelde Formüller

Yukarıda resimde de görüldüğü gibi bazı formül gurupları zaman içerisinde çoğalmış ve insanların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni Excel formülleri geliştirilmiştir. 5-10 sene önceki versiyonlarda olmayan özellikle mühendislik hesaplamaları ile ilgili formüllerin son versiyonlara eklenmesi bir gerekliliğin sonucudur. Microsoft Excel formülleri her geçen artmakta ve kendisini geliştirmektedir. Daha önceden birkaç adımda yapılan işlemler yeni geliştirilmiş başka bir formül ile tek adıma düşürülmüştür. Bu süreç böyle devam edecektir.

Excel Toplama Formül

Excel elektronik tablo ve hesap programları arasında en çok bilineni ve en çok kullanılanıdır. Elektronik tablo ve hesap programlarında yapılan işlemler genellikle hesap işlemleridir. Excel’i her seviyede kullanan kişilerin bilmesi gereken ilk ve en önemli işlev (formül) toplama formülüdür. Excel toplama formülünü kullanmak çok basit ve kolaydır.

Excel’de formülleri elle kendinizde yazabilirsiniz. Kendiniz yazmak istemezseniz Excel size yardımcı olacaktır. Neyi nasıl yapmanız ve nereleri seçmeniz gerektiği hakkında sizleri yönlendirecektir.

Excelde Formüller

Yukarıdaki resimde basit bir tablo yaparak “Excel toplama formülü” nün nasıl kullanılması gerektiğini birkaç yöntem ile yapalım.

Excelde Formüller

Yukarıda da bahsetmiştim Excel size formül yazımı konusunda yardım etmektedir. O nedenle bilmediğiniz sık kullanmadığınız formülleri kullanmaktan çekinmeyiniz. Excel formülü yazarken size yardımcı olmaktadır. Yukarıdaki resimde kırmızı ok işareti ile belirtilen yerde Topla formülünün neler istediğini sizlere gösteriyor.

Excelde Formüller

Tamama tıkladığımızda Excel bizim için kursörün bulunduğu noktaya hangi hücrelerin değerlerinin toplanıp yazılacağını tahmin ederek size sunuyor.

Excelde Formüller

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi B2 ile B8 arasında kalan hücreler toplanacak ve B9’a yazılacak onu size sunuyor. Tamam diyerek onaylarsanız B9 hücresinde yukarıdaki hücrelerin toplamı yazılacaktır.

Eğer sayıların adedi çok ise bu şekilde yazmak zor olacağından dolayı farklı bir kullanım şekli olarak da Topla (Hücre1: Hücre2) şeklinde de kullanılabilmektedir. Örnek Topla(A1: A40) burada A1 hücresinden A40 hücresine kadar arada kalan bütün hücrelerin içeriği toplanacaktır.

Excelde Formüller

Topla işleminde birden çok alanın toplamını tek hücrede gösterebilirsiniz. örnekte olduğu gibi (B2:B8; C2:C8) B2:B8 bir sayı olarak düşünülüyor C2:C8 ise başka bir sayı olarak düşünülüyor ve B9 hücresine her iki hasılatın toplamı yansıtılıyor

Farklı noktalardaki hücrelerin toplanması gerektiğinde bu işlem yerine daha farklı bir işlem yapmak gerekecektir. Hangi hücreler toplama dahil edilecekse o hücreleri tek tek belirtmek gerekecektir.

Topla(Sayı1; Sayı2; Sayı3;…) diye formülün yazımı var. Topla formülü toplanacak sayıların adedi az ise bu şekilde tek tek sayıları parantez içerisine yazarak da kullanılabilmektedir. Örnek Topla(A1; B1; C2) gibi. Burada sadece 3 tane hücrenin (A1,B1,C2) içerikleri toplanacaktır.

Excelde Formüller ve Fonksiyonlar

Her programın kendine has komut ve fonksiyonları vardır. Excelde de kullandığımız formüller ve fonksiyonlar bizlerin Excel üzerinde yaptığımız işlerini kolaylaştırmaktadır. Formülleri yazarken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları var. Yazdığımız formülün doğru çalışması için o kurallara mutlaka uyulması gerekmektedir. Excelde formüller ve fonksiyonlar her zaman “=” eşittir işareti ile başlamalıdır. Kullandığınız Excel Türkçe ise formüllerin isimlerinin Türkçe olduğu sizi yanıltmasın formül ve fonksiyonlarda Türkçe’ye özgü (ı,İ,ş,ö,Ö,ç,ü,Ü,ğ) karakterler kullanılmaz. Formül yazarken boşluk bırakılmamalıdır. Bırakılırsa formül çalışmayacak ve hata verecektir. Formül içerisinde başka bir formül ve fonksiyon kullanılabilir.

Excelde Formüller

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi B8’den B5 çıkarılıyor B2 toplanıyor Toplam 2’ye bölünüyor. Excelde formüller ve fonksiyonlar da matematiksel işlemler için kullanabileceğiniz simgeler ise şunlardır;

Toplama: “+”

Çıkarma: “- ”

Çarpma: “*”

Bölme: “/”

PAYLAŞ


 OFİS DATA