0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

HİZMET İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Hizmet İşlemleri Eğitimi : Bankalarda; fatura işlemlerini gerçekleştirebilme, havale işlemlerini gerçekleştirebilme, senet işlemlerini gerçekleştirebilme ve kredi işlemlerini gerçekleştirebilme ile ilgili bilgilerin verildiği eğitim materyalidir. Hizmet işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile bankalardaki hizmet işlemlerini sırası ile kurallarına uygun biçimde bilgisayarda gerçekleştirebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Hizmet İşlemleri Eğitimi – Fatura İşlemleri

o Hizmet İşlemleri Nelerdir?

o Fatura İşlemlerini Takip Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Fatura Ödemeleri Nasıl Yapılır?

o Otomatik Ödeme Nedir?

o İnternet Bankacılığı Nedir?

2. Hizmet İşlemleri Eğitimi – Havale İşlemleri

o Giden Havale Nedir?

§ Virman Nedir?

§ EFT (Elektronik Fon Transferi) Nasıl Yapılır?

§ IBAN (International Bank Account Number) Nedir?

o Gelen Havale Nedir?

3. Hizmet İşlemleri Eğitimi – Senet İşlemleri

o Senedin Niteliği Nedir?

§ Senetlerin İncelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Senet Tahsil Masrafları Nelerdir?

o Iskonto ve İştira Senetleri Nelerdir?

§ İskonto Nedir?

§ İştira Nedir?

§ Iskonto ve İştira Senet İşlemleri Nelerdir?

§ Iskonto ve İştira Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

o İştira Edilen Senedin Tahsile Gönderilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

o Senedin Tahsili Nasıl Yapılır?

§ Senedin Protestolu Olması Durumunda İşlemler Nasıl Yapılır?

§ Senetlerin Alındığının Mudîye Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Şehir İçi Tahsil Senedi Bağlama Fişi Nedir?

§ Tahsil Senetlerine Eklenen Belgeler (Vesaik) Nelerdir?

§ Şehir Dışı Senetlerin Şube veya Muhabire Gönderilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Senetlerin Takip Sonuçları Hakkında Mudilere Bilgi Verilmesi Nasıl Yapılır?

§ Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

o Senedin Tahsil Edilememesi Ne Olur?

4. Hizmet İşlemleri Eğitimi – Kredi İşlemleri

o Kredi Çeşitleri Nelerdir?

§ Kullanım Amaçlarına Göre Krediler Nelerdir?

§ Teminatına Göre Krediler Nelerdir?

§ Vadesine Göre Krediler Nelerdir?

§ Kullanıldığı Yerlere Göre Krediler Nelerdir?

§ Kredi Alıcısının Niteliğine Göre Krediler Nelerdir?

§ Kredinin Niteliğine Göre Krediler Nelerdir?

§ Kurumsal Krediler Nelerdir?

o Kredi Talebinin Sebepleri Nelerdir?

o Kredinin Ekonomiye Faydaları Nelerdir?

o Bankaların Kredi Kaynakları Nelerdir?

§ Öz Kaynaklar Nelerdir?

o Kredilerden Alınacak Faiz, Komisyon ve Vergiler Nelerdir?

§ Kredi Faizleri Nelerdir?

§ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nedir?

o Kredi Verilmesinde Ortak İşlemler Nelerdir?

§ Kredi Açılması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Teminat Alınması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kredilerin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Teminatlı Krediler Nelerdir?

§ Nakit Krediler Nelerdir?

§ İskonto ve İştira Kredileri Nelerdir?

o Kredi Faiz Tahakkukları Nelerdir?

§ Faiz Oranları ve Diğer Masraflar Nelerdir?

§ Faizlerin Tahakkuk Yoluyla Gelir Yazılması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kredinin Tasfiyesi (Kapatılması) Nasıl Yapılır?

o Kredi Riski Nedir?

§ Karşılık Ayrılması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kredi Kartları Nelerdir?

§ Kredi Kartı Üyeliği Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA