0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

İNŞAAT İŞLETMELERİ EĞİTİMİ

İnşaat İşletmeleri Eğitimi: İnşaat ve inşaat işletmeleri ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. İnşaat işletmeleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile inşaatlar hakkında genel veriye sahip olacak ve inşaat işletmesi türlerini ayırt edebilecek, bu işletmelerin tutacakları defterleri tutabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İnşaat İşletmeleri Eğitimi – İnşaat İşletmelerinin Kuruluşu

o Temel Kavramlar Nelerdir?

§ İnşa, İnşaat, Yapı ve Bina Kavramları Nelerdir?

§ İnşaat ve Yapı Türleri Nelerdir?

o İnşaat İşletmelerinin Kurulması Nasıl Yapılır?

§ Ana Sözleşmenin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

o Ana Sözleşmenin Hazırlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler Nelerdir?

o Müteahhitlik Karnesi Nedir?

o İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler Nelerdir?

§ Şantiye (Günlük) Defteri Nedir?

§ Röleve Defteri Nedir?

§ Ataşman Defteri Nedir?

§ Puantaj Defteri Nedir?

§ Sürveyan Defteri Nedir?

§ Yeşil Defter Nedir?

2. İnşaat İşletmeleri Eğitimi – Yapı Taahhüt İşlemleri

o İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç Nedir?

§ Projenin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Keşif Bedelinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Fiyatlandırma Yöntemin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

o Teklif Alma Yönteminin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Kapalı Zarf Yöntemi Nasıl Yapılır?

§ Açık Eksiltme Yöntemi Nasıl Yapılır?

§ Pazarlık Yöntemi Nasıl Yapılır?

o Projenin İhaleye Çıkarılması Nasıl Yapılır?

o İhaleye Teklif Verilmesi Nasıl Yapılır?

o Sözleşmenin Yapılması Nasıl Yapılır?

o Kesin Teminatın Verilmesi Nasıl Yapılır?

o Kesin Teminatın İade Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Taahhüt Sözleşmeleri Nelerdir?

§ İnşaat Taahhüt İşletmesinin (Müteahhidin) Sorumlulukları Nelerdir?

§ İş Verenin Sorumlulukları Nelerdir?

§ Sözleşmenin Sona Ermesi Nedir?

o İstihkaklar Nelerdir?

§ İstihkak Kavramı Nedir?

§ İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelirin Elde Edilmesi ve Kaydı Nasıl Yapılır?

3. İnşaat İşletmeleri Eğitimi – Özel İnşaat İşletmeleri

o Özel İnşaat İşletmelerin Özellikleri Nelerdir?

o Özel İnşaat İşletmelerinde Arsanın Temini Nasıl Yapılır?

§ Arsanın Satın Alınması Nasıl Yapılır?

§ Arsanın Gayrimenkul Karşılığı (Kat Karşılığı) Temin Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Arsanın Sermaye Olarak Konulması Nasıl Yapılır?

§ Bir Şirketin Devralınması ile Elde Edilen Arsalar Nelerdir?

§ Arsanın Yeni Kurulan İşletmeye Sermaye Olarak Konulması Nasıl Yapılır?

o Özel İnşaat İşletmelerinde Gelirin Elde Edilmesi ve Kaydı Nedir?

o Tapu Sicili ve Belediye İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Gayrimenkul Alım ve Satımı Nasıl Yapılır?

§ İfraz (Parselleme) Nasıl Yapılır?

§ Tevhid Nasıl Yapılır?

§ İpotek Nasıl Yapılır?

§ Tashih Nasıl Yapılır?

§ Trampa Nasıl Yapılır?

§ Kat İrtifakı Tesisi Nasıl Yapılır?

§ Kat Mülkiyeti Tesisi Nasıl Yapılır?

§ Taksim Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA