0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MALİYET KAYITLARI EĞİTİMİ

Maliyet Kayıtları Eğitimi: Tekdüzen muhasebe sistemine göre üretim maliyetinin hesaplanarak alakalı gider yerlerine aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılabilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Maliyet kayıtları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile tekdüzen muhasebe sistemine göre maliyet hesaplarını sınıflandırarak kayıt yapabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. Maliyet Kayıtları Eğitimi - 7/A Seçeneğine Göre Maliyet Hesapları

o 7/ A Seçeneğinde Ana Hesaplar Nelerdir?

§ Giderlerin Yansıtma Hesapları Nelerdir?

§ Gider Fark Hesapları Nelerdir?

§ Gider Çeşitlerine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Gider Yerleri Nelerdir?

§ İlk Madde ve Malzeme Alımı Nedir?

§ İlk Madde ve Malzeme Tüketimi Nedir?

§ İşçilik Giderleri Nelerdir?

§ Diğer İşletme Giderleri (GÜG) Nelerdir?

§ Üretim Dönemi Sonunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

2. Maliyet Kayıtları Eğitimi - 7/B Seçeneğine Göre Maliyet Hesapları

o İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

o İşçilik Giderleri Nelerdir?

o Diğer Gider Hesapları Nelerdir?

o Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

o Hizmet İşletmelerinde Maliyet Hesapları Nelerdir?

§ Malzeme Giderleri Nelerdir?

§ İşçilik Giderleri Nelerdir?

§ Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA