0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MUHASEBE (ORKA) EĞİTİMİ

Muhasebe (orka) Eğitimi: 1.sınıf ve 2.sınıf mükelleflerin muhasebe işlemlerini takip etmek için paket uygulama üzerinde gerekli olan tanımları ve işlemleri yapma yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Muhasebe (orka) eğitiminin genel amacı bu eğitim ile 1.sınıf ve 2.sınıf mükelleflerin muhasebe işlemlerini paket programda takip edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Muhasebe (orka) Eğitimi – Birinci Sınıf Mükelleflerin Muhasebe İşlemleri

o Muhasebenin Temel Eşitliği Nedir?

o Muhasebe Fiş'i Eşitliği Nedir?

o Çift Taraflı Kayıt Sistemi Nedir?

o Muhasebe Süreci Nasıl İşler?

o Bilanço / Muhasebe Modülüne Giriş Hakkında Bilmemiz Gerekenler

o Firma Tanımı Nasıl Yapılır?

o Hesap Planı Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Yeni Hesap Açma Nasıl Yapılır?

§ Hesap Düzeltme Nasıl Yapılır?

§ Hesap Silme Nasıl Yapılır?

o Hesap Planı Yardım Kitabını İnceleyelim

o Muhasebe Fiş’i Kaydetme Nasıl Yapılır?

§ Açılış Fişi Nedir?

§ Tahsil Fişi Nedir?

§ Tediye Fişi Nedir?

§ Mahsup Fişi Nedir?

§ “Hızlı Fatura Modülü” ile Muhasebe Fiş’i Kaydetme Nasıl Yapılır?

o Muhasebe Fiş’i Düzeltme Nasıl Yapılır?

o Muhasebe Fiş’i Silme Nasıl Yapılır?

2. Muhasebe (orka) Eğitimi – Muhasebe Sürecine Göre Çözümlü Monografi

o Firma Tanımı Nasıl Yapılır?

o Dönembaşı İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Ortakların Sermaye Taahhütleri Nasıl Yapılır?

§ Ortakların Sermaye Taahhütlerini Yerine Getirmesi Nasıl Yapılır?

§ Kuruluş Bilançosunun Hazırlanması Nasıl Yapılır?

o Günlük Ticari İşlemler Nasıl Yapılır?

§ Günlük Ticari İşlemlerin Belgelendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Günlük Ticari İşlemlerin, Yevmiye Defterine Kayıt Edilmesi Nasıl Yapılır?

 • Alış Faturası Nedir?
 • Keşide Çek Nedir?
 • Satış Faturası Nedir?
 • Tahsilat Makbuzu Nedir?
 • Kargo Gider Faturası Nedir?
 • Gelen Havale Makbuzu Nedir?
 • Kasa’dan Banka’ya Yatırılan Nakit Nedir?
 • Keşide Edilen Çek’in Ödenmesi Nedir?
 • Elektrik Gideri Faturası Nedir?

· Amortisman Hesaplaması ve Gider Yazılması Nasıl Yapılır?

§ Günlük Ticari İşlemlerin, Büyük Deftere Kayıt Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Aylık Mizan’ın Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ KDV Beyannamesi ve İnternet Bildirimi Nasıl Yapılır?

§ KDV Hesaplarının Kapatılması Nasıl Yapılır?

o Dönemsonu İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Faiz Geliri Tahakkuku Nasıl Yapılır?

§ Satış Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebe Fişi Nasıl Yapılır?

§ Genel Geçici Mizan-Dönem Sonu Envanter Karşılaştırılması Nasıl Yapılır?

§ Vergi Öncesi Kar / Zarar Hesaplaması Nasıl Yapılır?

· Giderlerin Gelir Tablosuna Aktarılması (Yansıtma) Nasıl Yapılır?

· Gelir Tablosunda Brüt Kâr/Brüt Zarar Hesaplaması Nasıl Yapılır?

· Brüt Kârdan Kurumlar Vergisi Karşılığı Ayırma İşlemi Nasıl Yapılır?

· Gelir Tablosu Hesapları (600-689 Hesaplar) Kapatma Nasıl Yapılır?

§ Envanter Defteri’nin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Kesin Mizan’ın Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Mali Tabloların Hazırlanması Nasıl Yapılır?

 • Gelir Tablosu Nedir?
 • Bilanço Nedir?

§ Kapanış Maddesinin Yapılması Nasıl Yapılır?

o Yevmiye Defteri’nin Yazdırılması Nasıl Yapılır?

o Büyük Defterin Yazdırılması Nasıl Yapılır?

3. Muhasebe (orka) Eğitimi – İkinci Sınıf Mükelleflerin Muhasebe İşlemleri

o İşletme Defteri’nin Şekli Nedir?

o İşletme / Serbest Meslek Modülüne Giriş Nasıl Yapılır?

o Firma Tanımı Nasıl Yapılır?

o Hesap Planı Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Yeni Hesap Açma Nasıl Yapılır?

§ Hesap Düzeltme Nasıl Yapılır?

§ Hesap Silme Nasıl Yapılır?

o Evrak Giriş Ekranı Nedir?

§ Alış Faturası Nedir?

§ Satış Faturası Nedir?

§ Kargo Gider Faturası Nedir?

§ Elektrik Gider Faturası Nedir?

§ Satış İade Faturası Nedir?

§ Alış İade Faturası Nedir?

§ Demirbaş Alış Faturası Nedir?

o Resmi Bildirimler ve Raporlar Nelerdir?

§ İşletme Defteri (Gelir/Gider Ayrı Sayfada) Nedir?

§ Gelir / Gider Raporu (Tek Sayfada) Nedir?

§ KDV Beyannamesi Nedir?

§ İşletme Mizanı Nedir?

§ İşletme Hesap Özeti Nedir?

§ İşletme Gelir Tablosu Nedir?

o Sene Sonu Devir İşlemleri Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA