0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

SERMAYE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ

Sermaye Şirketleri Eğitimi: VUK ve Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi işlemlerini yapabilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Sermaye şirketleri eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde sermaye şirketleri işlem ve kayıtları yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sermaye Şirketleri Eğitimi – Sermaye Şirketleri

o Anonim Şirket ve Özellikleri Nelerdir?

§ Anonim Şirketin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Anonim Şirketlerin Kuruluş Şekilleri Nelerdir?

§ Anonim Şirketlerin Yönetim ile İlgili Organları Nelerdir?

o Limitet Şirketler Nelerdir?

§ Limitet Şirketin Özellikleri Nelerdir?

§ Limitet Şirketlerin Yönetimi ile İlgili Organları Nelerdir?

o Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Nelerdir?

o Sermaye Şirketlerinde Sözleşme Hazırlama Nasıl Yapılır?

2. Sermaye Şirketleri Eğitimi – Sermaye Şirketlerinin Kuruluşu

o Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

§ Ani Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

§ Tedrici Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

§ Holdinglerin Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

o Limitet Şirket Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

3. Sermaye Şirketleri Eğitimi – Sermaye Şirketlerinde Sermaye Değişiklikleri

o Anonim Şirketlerde Sermaye Değişiklikleri Nelerdir?

§ Anonim Şirketlerde Sermaye Artırma İşlemleri ve Kayıtları Nelerdir?

§ AŞ’lerde Sermaye Azaltılması ve Kayıtları Nelerdir?

o Limitet Şirketlerde Sermaye Hareketleri Nelerdir?

§ Limitet Şirketlerde Sermayenin Artırılması Nasıl Yapılır?

§ Limitet Şirketlerde Sermayenin Azaltılması ve Kayıtları Nasıl Yapılır?

4. Sermaye Şirketleri Eğitimi – Sermaye Şirketlerinde Kar / Zarar Dağıtımı

o Kâr Dağıtım Tablosu Nedir?

o Mali Kârın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Gelir Vergisinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Yedeklerin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Nasıl Yapılır?

o Limitet Şirketlerde Kâr Dağıtımı ve Kayıtları Nasıl Yapılır?

o Sermaye Şirketlerinde Zarar Mahsubu ve Kayıtları Nasıl Yapılır?

§ Zararın Ortaklarca Karşılanması Nasıl Yapılır?

§ Zararın Sermayeden Karşılanması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA