0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ EĞİTİMİ

Ürün Ve Hizmet Maliyeti Eğitimi: Tekdüzen muhasebe sistemine göre maliyet hesaplarında ilk madde ve malzeme giderlerini hesaplamak, işçilik giderlerini, genel üretim giderlerini ve üretim maliyeti hesaplamalarının verildiği eğitim materyalidir. Ürün ve hizmet maliyeti eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Maliyet işletmelerinde birim maliyetin hesaplanması ile alakalı işlemleri yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ürün Ve Hizmet Maliyeti Eğitimi – Maliyet Kavramları ve Malzeme Giderleri

o Gider – Harcama – Maliyet Kavramları Nelerdir?

o Giderlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Giderlerin İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

o Gider Çeşitlerine Göre Maliyet Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

§ İlk Madde ve Malzeme Giderlerin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ İlk Madde ve Malzemenin Satın Alınması Nasıl Yapılır?

§ İlk Madde ve Malzemenin Teslim Alınıp Depolanması Nasıl Yapılır?

§ İlk Madde ve Malzemenin Üretime Verilmesi Nasıl Yapılır?

§ Stok Kartının Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Stok Yardımcı Defteri Nedir?

2. Ürün Ve Hizmet Maliyeti Eğitimi – Maliyeti Oluşturan Diğer Giderler

o İşçilik Giderleri Nelerdir?

§ Direkt İşçilik ( Üretici İşçilik) Giderleri Nelerdir?

§ Endirekt İşçilik (Yardımcı İşçilik) Giderleri Nelerdir?

§ İşçilik Giderlerinin İzlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Ücret Sistemleri Nelerdir?

o Genel Üretim Giderleri Nelerdir?

o Toplam Üretim Giderlerin Dağıtımı Nasıl Yapılır?

§ Toplam Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı Nasıl Yapılır?

§ Genel Üretim Giderlerin 2. Dağıtımı Nasıl Yapılır?

§ Genel Üretim Giderlerinin 3. Dağıtımı (Birim maliyetin hesaplanması) Nasıl Yapılır?

3. Ürün Ve Hizmet Maliyeti Eğitimi – Mamul Maliyeti ve Birim Maliyetin Hesaplanması (Giderlerin 3. Dağıtımı)

o Sipariş Maliyet Yöntemine Göre Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Direkt İşçilik Saatine Göre Maliyetlerin Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

§ Makinelerin Çalışma Saati Ölçüsüne Göre Maliyetlerin Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

o Götürü Oran (Tahmini Yükleme Oranı) Yöntemiyle Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

o Aynı Üretim Sürecinde Üretilen, Ana ve Yan Ürünlere Maliyetlerin Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

o Satışların Maliyeti Tablosu Nedir?

o Hizmet Maliyetlerinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA