0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

VERGİ EĞİTİMİ

Vergi Eğitimi: Vergi ve vergi çeşitleri ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Vergi eğitiminin genel amacı bu eğitim ile ödeyeceğiniz vergileri ayırt ederek işletmenin vergilerini ödeyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Vergi Eğitimi - Vergi

o Tanımı ve Önemi Nedir?

o Konusu Nedir?

o İlkeleri Nelerdir?

§ Vergide Adalet İlkesi Nedir?

§ Vergide Kesinlik İlkesi Nedir?

§ Vergide Ekonomiklik İlkesi Nedir?

§ Vergide Uygunluk İlkesi Nedir?

§ Verginin Kanuniliği (Yasllığı) İlkesi Nedir?

o Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Dolaylı ve Dolaysız Vergiler (Vasıtalı-Vasıtasız Vergiler) Nelerdir?

§ Spesifik-Ad Valorem Vergiler Nelerdi?

§ Şahsi Vergiler-Gayrişahsi Vergiler (Kişisel-Kişisel Olmayan Vergiler) Nelerdir?

o Tarafları Nelerdir?

o Matrahı Nedir?

o Tarifesi Nedir?

o Tarhı Nedir?

o Tebliği Nedir?

o Tahakkuku Nedir?

o Ödenmesi Nedir?

o Vergi Hukuku Nedir?

2. Vergi Eğitimi – Vergi Türleri ve Yargı Süreci

o Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Nelerdir?

§ Gelir Vergisi Nedir?

§ Kurumlar Vergisi Nedir?

o Servet Üzerinden Alınan Vergiler Nelerdir?

§ Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

§ Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

§ Emlak Vergisi Nedir?

o Gider ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler Nelerdir?

§ Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

§ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Nedir?

§ Harçlar Nelerdir?

§ Damga Vergisi Nedir?

o Vergi Uyuşmazlıkları Nedir?

§ İtiraz Nedir?

§ Uzlaşma Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA