0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

ACCESS TABLO OLUŞTURMA

Veri tabanında öncelikle tablo oluşturmak gerekir. Tablo oluşturmak için Tablolar bölümünde sağ tarafta bulunan Yeni düğmesine tıklanır. Burada tablo oluşturma menüsü gelir. Tablo alanlarını ve özelliklerini tek tek kendimiz belirlemek istiyorsak Tasarım Görünümü seçeneği seçilerek Tamam düğmesine tıklanır.

Access Tablo Oluşturma

Tasarım görüntüsünde tablo hazırlarken tablonun başlıklarını oluşturacak her alanın alan adını, veri türünü ve alanın özelliklerini ayrı ayrı belirleriz. Alan adı verilirken boşluk verilebilir, Türkçe noktalı harf kullanılabilir. Alan ismi en fazla 64 karakter uzunluğunda olmalıdır. Veri türleri o alana girilecek bilginin türünü belirtir. Veri türleri aşağıda daha detaylı şekilde belirtilmiştir.

Access Tablo Oluşturma

Veri Türleri

Metin: Alfabetik ve sayısal türde her türlü bilgi eklenmesi mümkün olan alan türüdür. En fazla 255 karakter bilgi alır.

Not: Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa Not Türü seçilebilir. Bu tür alanlara 65535 karaktere kadar bilgi girilebilir.

Sayı: Tabloda üzerinde işlem yapılabilecek sayısal değerlerin girilebileceği alan türüdür. Sayısal alanların alan boyutunu belirlerken aşağıdaki boyut türleri seçilebilir:

- Bayt: 0 ile 255 arasında değer girilebilir.

- Tam sayı : -32768 ile 32767 arasında değer girilebilir.

- Uzun tam sayı : -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değer girilebilir.

- Tek ve Çift: Çok büyük sayılar için ve ondalıklı sayılar için kullanılan veri tipleridir.

Tarih/Saat: Tarih ve saat biçimindeki bilgiler için tanımlanır.

Para Birimi: Parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tam sayı, ondalıktan sonra da 4 basamak bilgi girişi sağlanabilir..

Otomatik Sayı: Bu tip alandaki sayı değeri eklenen her kayıtta otomatik şekilde artar.

Evet/Hayır: Mantıksal alan biçimidir. İki ihtimalli durum veya bilgiler için kullanılır. Örneğin; Askerliğini yaptı/yapmadı, disiplin cezası var/yok, dün evlendi/evlenmedi gibi

Köprü: İnternet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için köprü türü alan tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen web adresine gidilebilir.

OLE Nesnesi: Veri tabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.

Alan biçimi

Bir alana girilen bilginin o alandaki yerleşimi ve görünümü alan özelliklerinde biçim özelliği ile gösterilir. Özellikle metin türündeki alanların biçimini tanımlarken aşağıdaki karakterler kullanılabilir :

KARAKTER

İŞLEVİ

@

Bir karakterlik bilgi için kullanılır.

<

Büyük harfle girilen bilginin küçük harfte görünmesini sağlar.

>

Küçük harfle girilen bilginin büyük harfle görünmesini sağlar.

Resim Yazısı

Bilgi girişi sırasında, bilgi alanları daha önceden belirtilmiş adlarıyla görüntülenir. Eğer bilgi alanının başlığının başka bir metin olması isteniyorsa bu başlığın resim yazısı kutusuna yazılması gerekir.

Varsayılan değer

Hazırlanan bir tabloya bilgi eklenmesi yapılırken o alanda başta görüntülenmesi istenen değerdir.

Geçerlik Kuralı

Bir alana girilecek bilgiye giriş sınırlaması getirmeye yarayan bir özelliktir. Örneğin 0 ile 100 arasında olmasını istiyorsak, “ BETWEEN 0 AND 100” veya “>=0 AND <=100” biçiminde değer girilebilir.

Geçerlik metni

Geçerlik kuralı verilen alana bilgi girişi esnasında girilen bilgi bu kurala uymadığı takdirde ekranda görülecek hata uyarısı bu özellikte belirtilir.

PAYLAŞ


 OFİS DATA